[โปรดคลิกที่นี่เข้าสู่โปรแกรมจัดการบทเพลงพิธีกรรมคาทอลิก เพื่อฟังทำนองและเสียงร้องที่คนหลังเขาได้เตรียมไว้ให้ครับ]
กางเขนชัย (หนทาง)			ทวีศิลป์ พงศ์พิศ

===========================
1) หนทางที่นำความสุขนิรันดร์ ที่ใฝ่ฝันที่มั่นหมาย
ที่ทุกคนดิ้นรนจนชีพมลาย แต่สุดท้ายอาจไม่สมปอง

2) ผู้ใฝ่ฝันมั่นในความจริง ไม่ประวิงไม่ทดลอง
พร้อมยอมให้สัจธรรมชี้นำคุ้มครอง คือจะต้องแบกกางเขนเป็นพยาน

(รับ) กางเขน โอ้กางเขนชัย นำความรอดไปทุกถิ่นฐาน
ให้ชีวิต พิชิตหมู่มาร นำวิญญาณสู่ราชัยของพระองค์

3) พระองค์ตรัสไว้ใครใคร่ตามมา ชีวาจะสมประสงค์
แบกกางเขนของตนเดินตามพระองค์ จะสมประสงค์ชื่นสุขกับพระทรงชัย

===========================================
หมายเหตุ ทำนองที่ใช้นี้มาจากไฟล์มิดีต้นฉบับซึ่งปรากฏในซีดีชุด สดุดี2000
เป็นผลงานของคุณอดิศักดิ์ "โรเจอร์" คาราอัน และคุณสมชาย ธาดาประทีป