รวมเพลงเด่น ขับร้องโดยเยาวชนและคณะนักบวช ปี 2004-2006
อัลบัมชุดนี้ เป็นผลมาจากการรวบรวมเพลงที่เหล่าเยาวชน วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง บรรดาอภิรติกชนซาเลเซียน แอสปิรันต์นารีวุฒิและคามิลเลียน ได้ขับร้องในโอกาส วันฉลองวัด และวัน คริสตมาส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004-2006

ผมได้ทำการคัดเลือกเพลงที่มีคุณภาพพอเพียงที่จะมารวบรวมไว้ และได้นำเอาซอร์สต้นฉบับที่เป็น multitrack recording มาทำใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้มีการมิกซ์เดาวน์ใหม่ จัด องค์ประกอบตำแหน่งใหม่ และบางส่วนที่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็ได้ทำไป เช่นบางเพลงที่ผมอัดเสียงตอนต้นไม่ทัน ผมได้ทำการดึงเอาซอร์สเสียงส่วนอื่นที่เล่นเหมือนกันภายในเพลง นำมา วางประกบเพื่อทำให้เพลงสมบูรณ์ หรือบางส่วนที่มีเสียงหอนจาก feedback (เนื่องจากต้นฉบับได้อัดจากสถานที่จริง ในพิธีจริง ที่ผมไม่สามารถควบคุม sound stage ได้ และบ่อยครั้งมีเสียงหอนเพราะเสียงวนกลับจากสภาพตำแหน่งร้องที่ไม่เอื้ออำนวยนัก) ส่วนใดที่ทำการตัดทอนได้ก็กรองทิ้ง บางส่วนที่โชคดีที่มีการร้องซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งในเพลงเดียวกัน ผมก็ใช้วิธีก็อปปี้มาจากส่วนอื่น(ที่ไม่มีเสียงหอน) นำมาวางทับบนตำแหน่งที่มีปัญหาหลังจากที่ได้ตัดส่วนที่มีปัญหาทิ้งไปแล้ว ทำให้สามารถกู้ส่วนที่มีปัญหาคืนมาได้หลายส่วนทีเดียวครับบทเพลงตามลำดับในแผ่นซีดี
(ไฟล์ชนิด MP3 (48KHz 128kb stereo))
1) ดวงดาว (คริสตมาส 2006)
2) ภาวนา (ฉลองวัด 2004)
3) ร้องสรรเสริญพระเจ้า (ฉลองวัด 2005)
4) เคียงข้างเสมอ (ฉลองวัด 2004)
5) บอกความรักให้โลกรู้ (ฉลองวัด 2004)
6) ในพระองค์ (ฉลองวัด 2005)
7) บนหนทาง (ฉลองวัด 2005)
8) พระเจ้าดีต่อฉัน (ฉลองวัด 2006)
9) สวรรค์ชาวดิน (ฉลองวัด 2006)
10) ดวงใจข้ามอบแด่พระองค์ (ฉลองวัด 2006)
11) ถวายพระพร (ฉลองวัด 2006)
12) กราบวันทา (ฉลองวัด 2006)
13) เมื่อยามทิวา (ฉลองวัด 2005)
14) ข้าแต่พระเจ้า (คริสตมาส 2004)
15) กีรีเอ 10 (คริสตมาส 2005)
16) สิริพึงมีแด่พระบิดา สิริโรจนาแด่พระเจ้าสูงสุด (คริสตมาส 2005)
17) พระสิริรุ่งโรจน์ (ฉลองวัด 2005)
18) ร้องสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์ (ฉลองวัด 2006)
19) ข้าแต่พระบิดา (คริสตมาส 2005)
20) ลูกแกะพระเจ้า (คริสตมาส 2005)
21) Oh! Holy Night! (คริสตมาส 2006)
22) ดวงดาว (วันที่ 25)(คริสตมาส 2006)

ปกซีดีและสติกเกอร์ปิดแผ่นซีดี
ปกด้านนอก(สำหรับกล่องซีดีแบบบาง)
สติกเกอร์ปิดแผ่นซีดี (สำหรับสติกเกอร์แบบมาตรฐาน)