พิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกร กาเบรียล มณฑล โรจนสุทัศน์กุล
รายชื่อบทเพลงสำหรับฟังและดาวน์โหลด
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) พระวิหารศักดิ์สิทธิ์
2) พระผู้สร้าง
3) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ(กีรีเอ)
4) พระสิริรุ่งโรจน์... แด่พระเป็นเจ้าในสรวงสวรรค์
5) เชิญถวายพระพร (เทเซ่)
6) ร้องอัลเลลูยา (...แด่พระเจ้า)
7) คำใดไม่ซึ้ง
8) บทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลาย
9) เชิญพระจิต
10) พระทรงเลือก
11) ข้าฯ มอบถวาย
12) ขอเทิดเกียรติ
13) ศักดิสิทธิ์ ...ร่วมกับชาวสวรรค์
14) บทพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
15) บทยอพระเกียรติท้ายบท (อาแมนอย่างสง่า)
16) ข้าแต่พระบิดา(3)
17) ไม่มีรักใดเท่า (พระชุมพา)
18) Here I Am, Lord
19) พระเจ้าดีต่อฉัน
20) รอยเท้าบนผืนทราย
21) บอสโก โอ้นักบุญสุนทร
22) บิดาอาจารย์และเพื่อนของเยาวชน

แผ่นซีดีเพลงในพิธี
แผ่นซีดีบรรจุเพลงทั้ง 22 เพลงตามรายการข้างต้น(PCM 44.1kHz 16bit คุณภาพซีดีมาตรฐาน) เมื่อบันทึกลงแผ่นแล้วสามารถเล่นได้จากเครื่องเล่นซีดีทั่วไป
1) ไฟล์ Nero Image (649,974,860 bytes)

เบื้องหน้า-เบื้องหลัง

สำหรับพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ในครั้งนี้ ผมได้ใช้การเซ็ตใกล้เคียงกับการเซ็ตในวันคริสตมาส แต่ในครั้งนี้ มีนักขับประมาณ ร้อยกว่าชีวิต ทำให้ต้องจัดพื้นที่ในการร้องเพลงให้กว้างกว่าปกติ และกินพื้นที่บริเวณด้านหน้ารูปปั้นนักบุญโยเซฟทั้งหมด

ผมได้ใช้ไมโครโฟนคอนเด็นเซอร์แบบไดอะแฟรมเดี่ยว (พื้นที่รับแบบ cardioid) จำนวน 4 ตัว และไมโครโฟนแบบ shotgun แบบสั้น จำนวน 8 ตัว โดยจัดออกเป็นสี่กลุ่ม (แต่ละกลุ่มประกอบด้วยไมโครโฟนแบบ cardioid หนึ่งตัว และ shotgun รับเสียง บริเวณสองแถวหน้า หนึ่งตัว และshotgun ยกสูงข้ามศีรษะนักขับแถวหน้า เพื่อไปรับเสียงนักขับในแถวที่สาม-สี่ เป็นต้นไป

ในพิธีนี้ นักขับร่วมร้อยห้าสิบชีวิต มาจากบ้านเณรนาซาเร็ธ บ้านเณรเล็กหัวหิน จากคณะธิดาแม่พระฯ (บ้านโป่ง และกรุงเทพ) และ คามิลเลียน ทำให้เสียงร้องในครั้งนี้ มีความหนักแน่น และสง่าเป็นพิเศษครับ

ปัญหาในงานครั้งนี้มีอยู่เล็กน้อย นั่นคือระบบเครื่องเสียงของวัดมีปัญหาจากสัญญาณเดินไม่สะดวกในบางจุด ทำให้ลำโพงของวัด เสียงเงียบไปครึ่งหนึ่ง แต่ได้แก้ไขทันก่อนเริ่มพิธี และจากการที่ผมมิได้มีเวลาตรวจเช็คความดังของเสียงดนตรีและนักขับอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการแก้ไขดังกล่าว ทำให้เวลาขับร้องจริง เสียงที่ด้านหลังวัดมีความดังน้อยเกินไปจากที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ จากการที่ได้พูดคุยกับทางพี่ทศพล ซึ่งเป็นผู้ดูและระบบ เสียงโดยรวมทั้งหมด (ระบบเสียงหลักของวัด ทั้งนี้ระบบที่ผมเซ็ตขึ้น จะส่งสัญญาณต่อให้ระบบเสียงหลักอีกทีหนึ่งครับ) ก็ได้ให้ความเห็นว่า ในคราวต่อไป คงต้องเลิกใช้ไมค์ cardioid และหันมาใช้ shotgun ทั้งหมด เพื่อจะได้ลดปัญหาเสียงวนกลับ นอกจากนี้ ผมสังเกตว่าเสียงที่บันทึกมานั้น มีอาการแตกเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าอาจจะมาจากการเซ็ตระดับความดังของเสียง (อัตราขยาย) ของสัญญาณจุดใดจุดหนึ่งภายในมิกเซอร์ไม่เหมาะสม (ดังเกินไป) ปัญหาอีกอย่างที่พบก็คือ สัญญาณรบกวนที่มาจาก การรับสัญญาณที่ไม่ดีของไมโครโฟนที่ให้นักร้องนำใช้ ทั้งนี้ในวันทดสอบไม่มีปัญหาแต่ประการใด แต่ในวันจริงพบว่ามีสัญญาณรบ กวนมาก และส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการยืนบังของนักขับจำนวนมาก (มากเป็นพิเศษที่ผมไม่เคยเซ็ตเสียงชุดใหญ่อย่างนี้มาก่อนครับ) ในงานต่อไปก็คงจะได้มีการปรับปรุงและตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไปอีกครับ