สมโภชวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ปี 2012
บทเพลงตามลำดับพิธีกรรม : มิสซาตรีวารวันที่สาม 16 มีนาคม 2012
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo)
1) เราจงมา
2) เมตตาข้าเทอญ
3) เชิญพร้อมกันถวาย
4) ศักดิ์สิทธิ์ (แสนศักดิสิทธิ์)
5) ยอมเพราะรัก
6) ในพระองค์... ขอทรงนำทาง
7) สักวันฉันจะได้เห็น
8) อัญเชิญพระแม่
9) ชาวเราจงยินดี

บทเพลงตามลำดับพิธีกรรม มิสซาสมโภชนักบุญโยเซฟ 17 มีนาคม 2012
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo)
1) เมดเล่ย์ เราจงมา (เราจงมา โอ้นภากาศ กลอรีอา อิน เอ็กเซลซิส)
2) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
4) ในพระองค์ (เทเซ่)
5) ร้องสรรเสริญพระองค์ (ประพันธ์โดย ป.ทนุผล)
6) ดอกไม้และดวงใจ
8) ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)
9) Pater Noster
10) ลูกแกะพระเจ้า
12) พระสัญญา
13) สรรเสริญนักบุญโยเซฟ (ประพันธ์โดย ป.ทนุผล)

เบื้องหน้า-เบื้องหลัง

หลังจากมิสซาฉลองวัดนักบุญดอนบอสโก กรุงเทพฯ เครื่องเสียงชุดนี้ก็สงบนิ่งมาจนถึงมิซาฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เนื่องจากสภาพห้องที่แตกต่างกัน การเซ็ตค่าต่างๆ ของมิกเซอร์ และอีควอไลเซอร์ จึงต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ โดยผมถือโอกาส ring out ความถี่ที่เป็นปัญหา และทำการปรับอีควอไลเซอร์เพื่อให้ เสียงออกมาใสสะอาดที่สุด นอกจากนี้ ยังได้ใช้ตำแหน่งการยืนในตำแหน่งเดียวกับคริสตมาสที่ผ่านมา โดยจำนวนนักขับมีจำนวนน้อยลง จึงได้ใช้แท่นยืนเพียงสี่แท่น (จากคริสตมาสที่ใช้ห้าแท่น)

ด้วยสาเหตุนี้ ผมจึงได้ลดจำนวนการใช้ไมโครโฟน shotgun ลงสองตัว เหลือใช้เพียงหกตัว และได้ทำการตั้งตำแหน่งให้ไกลกว่าเดิมและสูงกว่าเดิม เพื่อให้ได้เสียงที่เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น (แต่สุดท้ายแล้ว ก็ได้ขยับตำแหน่งไมโครโฟนให้เข้าใกล้นักขับมากขึ้นเล็กน้อย เพื่อเร่งระดับเสียงให้สามารถรับฟังในตัวโบสถ์ได้ชัดขึ้น แต่ก็เกิดผลเสียต่อการบันทึกเสียงเพราะทำให้เสียงนักขับคนที่อยู่ใกล้ไมโครโฟนจะมีเสียงโดด ออกมาชัดเจนมากขึ้น)

แต่ผลจากการตั้งไมโครโฟนลักษณะดังกล่าว เกิดผลข้างเคียงขึ้นที่ตรวจพบในมิสซาตรีวาร ก็คือตำแหน่งไมโครโฟนที่สูงขึ้น ไปขวางทิศทางของพัดลมที่ติดตั้งอยู่บนชั้นลอย ที่ใช้สำหรับระบายอากาศแก่ สัตบุรุษในวัด ส่งผลทำให้มีเสียงลมเข้ามา (หากท่านชมคลิปในยูทูป จะสังเกตไมโครโฟนบางตัวโยกเยกไปมา)ที่ไมโครโฟนตัวซ้ายสุดอย่างชัดเจน ซึ่งผมก็ได้ปรับเบนตำแหน่งการหันไมค์ลงเล็กน้อย และ ปรับแก้ลดเสียงลมที่อีควอไลเซอร์เฉพาะช่องของไมโครโฟนดังกล่าว ซึ่งลดผลกระทบลงไปได้บ้างระดับหนึ่ง