สมโภชวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ปี 2009
บทเพลงตามลำดับพิธีกรรม
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) สรรเสริญนักบุญโยเซฟ
2) Ecce Sacerdos Magnus
3) พระวิหารศักดิ์สิทธิ์
4) พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ
5) เกียรติมงคล
6) พระเจ้าเป็นความรัก
7) ร้องสรรเสริญพระองค์
8) ทิพย์รวงทอง
9) หนึ่งเดียวในบูชา
10) ศักดิ์สิทธิ์ (ขอเทพนิกร)
11) Pater Noster
12) ความรักขององค์พระเจ้า
13) โยเซฟ บิดาแสนดี
14) โอ้ยอเซฟ บิดาแสนดี

เบื้องหน้า-เบื้องหลัง

ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ที่ผมได้มีการทดลองใช้งานอุปกรณ์เลื่อนระดับเสียง(pitch) ซึ่งในครั้งนี้ผมใช้ค่า 4/100 semitone ซึ่งมากกว่าในครั้ง สมโภชคริสตสมภพซึ่งได้ใช้เพียง 2/100 semitone แต่ด้วยการจัดตำแหน่งลำโพง และการจัดวางตำแหน่งนักขับให้ห่างออกมาจากพระ แท่นมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้เสียงที่ย้อนกลับเข้าสู่ไมโครโฟนมีค่าลดลง และทำให้ในครั้งนี้สามารถเพิ่มระดับความดังของเสียงนักร้องได้อย่างน่าพอใจ


สำหรับการจัดระบบเสียงในครั้งนี้ ผมใช้ไมโครโฟนแบบ Shotgun จำนวนสี่ตัว ไมโครโฟน Condenser ปรับหัวเป็นแบบ Cadioid รวมทั้งใช้แผ่น กระดาษเพื่อบังเสียงที่ย้อนกลับจากลำโพงมอนิเตอร์ (ซึ่งจากการทดลองสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง) จำนวน 4 ตัว และเสริมด้วยไมโครโฟน แบบธรรมดา (ไดนามิก) อีก 3 ตัว ซึ่งผมได้ปรับให้อัตราขยายต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดสัญญาณวนกลับให้น้อยที่สุด สำหรับนักขับโซโล่ ผมใช้ไมโครโฟนแบบไร้สาย ซึ่งในวันจริง มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนบ้าง ทำให้ เสียงร้องหลักมีสัญญาณรบกวนบ้าง ซึ่งผมได้พยายามลบบ้างเท่าที่จะทำได้แล้ว ส่วนเพลงสุดท้าย มีปัญหาในเรื่องมีผู้ประกาศแทรก ทำให้ ผมต้องเร่งเสียงกลบเสียงผู้ประกาศ (และผู้ประกาศก็พยายามพูดเสียงดังมากขึ้นจากเสียงนักขับที่ดังมากขึ้น) ทำให้มีเสียงหอนและมีเสียง พูดบางส่วนเข้าไมโครโฟนนักขับ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ ครับ ต้องขออภัยด้วย


สังเกตว่า ผมได้วางตำแหน่งออร์แกนไว้ที่ด้านซ้ายมือของนักขับ (หรือขวามือของวาทยากร) ทั้งนี้ในปีก่อนๆ ผมมักจะมีปัญหาเรื่องการควบคุม ความดังของเสียงออร์แกน แต่นับตั้งแต่คริสตมาสที่ผ่านมา หลังจากผมได้แก้ไขด้วยอุปกรณ์เลื่อนระดับเสียง และทำให้ผมสามารถวางมอนิเตอร์ ที่หน้านักขับ เพื่อให้นักขับสามารถได้ยินเสียงออร์แกนและเสียงร้องของตนเองได้ ในครั้งนี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องระดับความดังของออร์แกนที่เข้า มารบกวนในระบบ ทั้งนี้ด้วยการจัดวางไมโครโฟนให้มีทิศทางจับเสียงเฉพาะนักขับ และจัดวางตำแหน่งออร์แกนให้ห่างจากนักขับจากปีก่อนๆ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนมากนัก (เพราะสัญญาณที่ย้อนกลับจากมอนิเตอร์ที่ดังกว่าเสียงจากตัวออร์แกนโดยตรง รวมทั้งการจัดวางตำแหน่ง ของมอนิเตอร์ให้สัมพันธ์กับตำแหน่งเสียงบันทึก ทำให้เสียงออร์แกนดังเท่าเทียมกันในระบบ ไม่หนักไปทางซ้ายหรือขวา) นับว่าในปีนี้ ปัญหาทั้งเรื่องเสียงออร์แกนที่ดังเข้ามาในระบบไมโครโฟน และปัญหาเรื่องเสียง วนกลับ (เสียงหอน) ได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ


เนื่องจากในปีนี้ ได้มีพิธีเปิดอาคารนักบุญเปาโล ซึ่งจะใช้เป็นวัดน้อย และสถานที่แพร่ธรรม โดยทางวัดได้เชิญ ฯพณฯ สมนฑูตวาติกันประจำ ประเทศไทย มาเป็นองค์ประธานในพิธี ในส่วนของนักขับปีนี้จึงมีการจัดชุดเป็นพิเศษกว่าทุกปี และมีการขับเพลงบางเพลงเป็นภาษาละติน และ พิธีมิสซาก็มีทั้งภาษาอังกฤษผสมผสานกับภาษาไทยในจุดต่างๆ ด้วย