สมโภชวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ปี 2006
ปลายปี 2005-2006 ผมเองก็มีภาระกิจยุ่งมากขึ้น จนไม่สามารถไปร่วมซ้อมเพลงกับเหล่าบรรดาเยาวชนได้ แต่นับว่าพระโปรด เพราะลูกทั้งสองของคุณทศพล ทนุผล ได้เข้ามาช่วยเหลือ ในด้านการซ้อมเพลง และการเล่นเพลงวันอาทิตย์

ในการฉลองวัดปี 2006 ผมเองเข้ามาร่วมในช่วงสั้นๆ โดยทำหน้าที่เซ็ตเครื่องเสียงเช่นเคย ผลจากการร้องเพลงครั้งนี้ที่คุณภาพนั้นสู้ในปีก่อนไม่ได้ ทำให้เหล่าเยาวชนเริ่มหันมาพยายามกัน มากขึ้น จนส่งผลให้ในช่วงปลายปี 2006 มีเลือดใหม่เข้ามาร่วม และหน้าเก่าๆ ก็ร้องกันดีขึ้นมาก แต่กระนั้น มีเพลงบางเพลงในงานฉลองวัดครั้งนี้ ที่เหล่าเยาวชนร้องกันถือว่าใช้ได้ครับ (ผมโน้ตไว้ด้วยเครื่องหมายดอกจัน)

อย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น ในช่วงปี 2006 ผมไม่ค่อยว่าง และรวมถึงคุณภาพเสียงต้นฉบับที่ต้องแก้ไขมากกว่าปกติ จึงทำให้ไม่สามารถทำแผ่นให้เสร็จได้อย่างเร็ว เวลาผ่านไปจนเกือบสิ้นปี ผมเพิ่งแก้ไข เพลงไปได้เพียงครึ่งเดียว (ปกติผมจะใช้เวลาสองถึงสี่สัปดาห์ก็จะเสร็จสิ้นแล้ว)ผมเพิ่งทำเสร็จในช่วงปีใหม่ พร้อมๆ กันกับเพลงคริสต์มาส 2006 จึงต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย เพราะหน้านี้มิได้อัปเดตเลย

ยังมีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผมรออัปเดตหน้านี้มาจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เหตุด้วยที่ผ่านมาเว็ปไซต์ผมถูกถล่มด้วยบรรดาสแปมจำนวนมาก ทำให้ผมต้องหาวิธีการร้อยแปดเพื่อแก้ไขและยกเครื่องเว็ปใหม่ ขณะนี้ได้เขียนโค้ดส่วนการดักจับสแปมที่ถล่มเว็ปได้แล้ว และเริ่มปรับปรุงโค้ดส่วนอื่นๆ ไล่ไปโดยเริ่มจากส่วนเอกสารประกอบการสอนก่อน และขณะนี้ผมก็เพิ่งแก้ไขโค้ดส่วนหน้าดนตรีนี้เสร็จสิ้น ซึ่งตอนนี้ หน้ามุมดนตรีอาจจะยังมีสีสันไม่ค่อยถูกใจนัก แต่ตอนนี้ผมขอทดลองวิธีการเขียนโค้ดแบบใหม่ก่อน เมื่อลงตัวผมจะแก้ไขเทมเพลตโครงร่างหน้าตาเว็ปเป็นลำดับต่อไปครับ

บทเพลงตามลำดับในแผ่นซีดี
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) Joseph Concelebremus
2) กีรีเอ
3) พระสิริรุ่งโรจน์
4) พระเจ้าดีต่อฉัน(*)
5) ร้องสรรเสริญเยินยอแด่พระองค์ (*)
6) ถวายพระพร
7) กราบวันทา
8) ศักดิ์สิทธิ์ ราชาแห่งฟ้าสวรรค์
9) ข้าแต่พระบิดา
10) ลูกแกะพระเจ้า
11) สวรรค์ชาวดิน (*)
12) ดวงใจข้ามอบแด่องค์
13) เราขอสดุดีนักบุญยอแซฟ
14) โอ้ยอแซฟ
15) Joseph Concelebremus (ปิดพิธี)

สติกเกอร์ติดหน้าแผ่นซีดี ใช้กับกระดาษสติกเกอร์ติดแผ่นซีดีขนาดมาตรฐาน
ดาวน์โหลดสติกเกอร์