บทเพลงฉลองวัดคาทอลิก วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง 20มีนาคม พ.ศ.2547
บทเพลงในชุดนี้ เป็นเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมฉลองวัดคาทอลิก นักบุญยอแซฟบ้านโป่งในปี 2547 เป็นปีแรกที่มีเยาวชนรุ่นใหม่ๆ เข้ามา กอรปกับการฝึกซ้อมที่ ทำได้ไม่เต็มที่จากหลายสาเหตุ เช่นการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นออร์แกน จากคนเดิมที่บัดนี้ต้องไปประกอบอาชีพเต็มตัวแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน ผมได้โอกาสที่จะใช้งานระบบ เครื่องเสียงชุดใหม่ ที่ประกอบไปด้วยมิกเซอร์ 24 ช่อง และระบบอัดเสียงแบบ 8 แทร็ก ดิจิตอล (ผมเลือกอัดที่ 48k) ซึ่งทำให้ได้เสียงที่สะอาดมากขึ้น เมื่อเทียบกับงานก่อนหน้า แต่ทั้งนี้ เนื่องด้วยผมต้องเสียเวลาแต่งข้อมูลเสียงทุกแทร็กและทุกเพลง ก่อนที่จะจัดตำแหน่งเสียง รวมทั้งใส่เอฟเฟกต์ต่างๆ คืนกลับเข้าไปให้คล้ายในสภาพใช้งานจริง จึงทำให้ผมต้องเสียเวลาร่วมเดือน (เมื่อมีเวลาว่างจากงาน ประจำของผม) กว่าที่จะทำเพลงในชุดนี้เสร็จออกมาทั้งหมด คาดว่าเมื่อท่านเปิดหน้าเว็ปนี้ดู ผู้ร้องและผู้เล่น (ผมต้องขอขอบพระคุณอภิรติกชนซาเลเซียน ผู้ที่มาช่วยซ้อม และเล่่นออร์แกน ซึ่งเพลงออกมาได้ดีมากครับ) คงจะได้รับซีดีชุดนี้ไปแล้วเรียบร้อย

อุปกรณ์ที่ใช้ ไมค์โครโฟน Shure และยี่ห้ออื่นจำนวน 8 ตัว อิเล็็คโทนออร์แกน Yamaha EL90 ระบบมิกเซอร์ Behringer MX2442A/ZOOM digital sound processor/ALTO feedback eliminator เร็คคอร์ดเดอร์ คอมพิวเตอร์ P4 ประกอบเอง ใช้ซาวน์การ์ด Sound Blaster หลายการ์ดร่วมกับไดรเวอร์ล่าสุด และโปรแกรม n-track

บทเพลงตามลำดับในแผ่นซีดี
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb 48kHz stereo))
1) Joseph Concelebremus / สดุดีพระตรีเอกภาพ
2) ข้าแต่พระเจ้า 4
3) พระสิริรุ่งโรจน์
4) ภาวนา
5) ขอสรรเสริญ 83
6) ปังองุ่นหนุนนำ / แด่พระองค์
7) ศักดิ์สิทธิ์...ทั่วฟ้าดิน
8) ข้าแต่พระบิดา 44
9) ชุมพาพระเจ้า
10) เคียงข้างเสมอ
11) บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้
12) สดุดีนักบุญยอแซฟ
13) โอ้ยอแซฟ
14) นี่คือข้า

ปกซีดี สำหรับแผ่นซีดีแบบบาง
ปกด้านนอก
ปกด้านใน