สมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2011
รายชื่อบทเพลงที่ใช้ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ คืนวันที่ 24 ธันวาคม 2011
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์- Oh Come All Ye Faithful
2) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
4) บรรดานานาชาติ (เทเซ่)
5) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
6) ในรางหญ้า
7) ทุกสิ่งที่มี
8) ขอเทพนิกร
9) ประกาศรหัสธรรมแห่งความเชื่อ
10) อาแมนอย่างสง่า
11) ลูกแกะพระเจ้า
13) คริสตมาสเมดเล่ย์

รายชื่อบทเพลงที่ใช้ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2011
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
2) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
3) พระสิริมงคล
4) บรรดานานาชาติ (เทเซ่)
5) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
6) ในรางหญ้า
7) ขอเทพนิกร
8) ลูกแกะพระเจ้า
9) Silent Night!
13) คริสตมาสเมดเล่ย์

รายชื่อบทเพลงที่ใช้ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ค่ำวันที่ 25 ธันวาคม 2011
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) Chirstmas Is A Time To Love
2) Oh Come, All Ye Faithful
3) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
5) บรรดานานาชาติ (เทเซ่)
6) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
7) ในรางหญ้า
8) ขอเทพนิกร
9) ลูกแกะพระเจ้า
11) คริสตมาสเมดเล่ย์

หมายเหตุจากคนหลังเขา

ในปีที่ผ่านมา เหล่าเยาวชนได้มีการพัฒนาการด้านการขับร้องอย่างมาก ผู้ดูแลนักขับก็ได้ไปเข้าคอร์สอบรมการควบคุมวง และเหล่านักขับก็ได้มีการฝึกขับร้องอย่างมีหลักวิชา ผลงานในคริสตมาสครั้งนี้จึงดีขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านๆมา

ปีนี้ คุณพ่อเจ้าวัดได้มีความเห็นว่า บริเวณที่นักขับได้ยืนขับร้องกันอยู่ทุกปีนั้น น่าที่จะได้ให้พื้นที่แก่เหล่าสัตบุรุษ และจึงได้ย้ายนักขับมาขับร้องบริเวณกึ่งกลางด้านขวาของวัด และมีการทำแท่นยืนอย่างเป็นกิจลักษณะ การควบคุมเสียงในปีนี้จึงแตกต่างไปจากเดิม เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงจากลำโพงหลักของวัดจะเข้ามายังบริเวณนักขับได้มากขึ้นกว่าทุกปี

ดังนั้น ปีนี้ผมจึงตัดสินใจลดไมโครโฟนลงเหลือหกตัว จากแต่เดิมที่จะใช้ครบแปดตัว และลดอัตราขยายของไมโครโฟนลงให้ต่ำสุด โดยยอมที่จะเสียขอบเขตการรับสัญญาณ (จะทำให้เสียงคนที่อยู่ใกล้ไมค์ เด่นชัดขึ้นมากกว่าเดิม) แต่ด้วยการฝึกขับร้องกันมาอย่างดี ผลปรากฏว่าอาการเสียงโดดไม่ได้มีเด่นชัดนัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงผู้ชายที่ยืนอยู่แถวหลังซึ่งอยู่ห่างจากไมค์เป็นอย่างมาก ปรากฏว่ามีเนื้อเสียงเนียนมาก แม้ว่าจะเบาไปสักนิดเพราะระยะไมค์นั้นไกลเกินไปเล็กน้อย (ได้พยายามช่วยโดยการตั้งไมค์สูงสำหรับเสียงผู้ชายไว้สองตัวด้านข้าง)

ในปีนี้ ผมได้แนะนำให้ผู้เล่นออร์แกน ได้ทดลองใช้โปรแกรม jOrgan เพื่อใช้เสียงจากโปรแกรมเสริมหรือแทนเสียงของ Stagea ในบางเพลง ซึ่งพบว่าได้เสียงที่เหมาะสม และตรงความต้องการของผู้เล่นมากขึ้น