สมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2010
รายชื่อบทเพลงที่ใช้ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ คืนวันที่ 24 ธันวาคม 2010
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) Arise and Shine
2) ค่ำคืนดี
3) ข้าแต่พระเจ้า (5)
4) พระสิริรุ่งโรจน์ (แบบยาวพร้อมเสียงประธานในพิธี)
5) ร้องกลอรีอา
6) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
7) บูชาแห่งรัก
8) ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)
9) ยอมเพราะรัก
10) Bow The Knee
11) คริสตมาสเมดเล่ย์
12) Christmas Is a Time To Love
13) Bonus Track by Nuni.

รายชื่อบทเพลงที่ใช้ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2010
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) ค่ำคืนดี
2) ข้าแต่พระเจ้า (5)
3) พระสิริรุ่งโรจน์ (แบบสั้น)
4) ร้องกลอรีอา
5) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
6) เชิญพร้อมกันถวาย
7) ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธา)
8) ยอมเพราะรัก
9) Bow The Knee
10) Christmas Is a Time To Love

หมายเหตุจากคนหลังเขา

คริสตมาสปีนี้ เป็นงานที่ตามหลังงานต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก โดยเหล่าบรรดาเยาวชนต่างมีเวลาเตรียมงานกันเพียงราวสามถึง สี่สัปดาห์ ทั้งนี้ยังไม่รวมงานที่รับผิดชอบก่อนหน้าคือวันเสกสุสานที่ตามหลังงานต้อนรับพระธาตุฯ ทำให้ปีนี้เยาวชนมีเวลาเตรียมตัวกันค่อนข้าง จะน้อยมากเลยครับ

แต่ถึงกระนั้น คริสตมาสปีนี้ คุณปองพล ทนุผลได้แต่งเพลงใหม่เพื่อนำมาใช้กับคริสตมาสปีนี้จำนวนหนึ่ง นอกเหนือจากนำเพลงที่เคยแต่งไว้แล้วและเคยนำมาใช้ในปีก่อนๆ หน้า กลับมาใช้อีกครั้งในปีนี้ และด้วย เหตุที่เยาวชนมีเวลาเตรียมตัวน้อย รวมทั้งเยาวชนส่วนมาก จะต้องไปรับผิดชอบในส่วนการจัดการละเล่น ในคืนคริสตมาส และบางส่วนต้องไปเกี่ยวข้องกับงานแสดงตอนกลางคืน ทำให้คุณปองพลตัดสินใจที่จะคัด เยาวชนมาเพียงกลุ่มเล็กๆ เพียงยี่สิบคน ส่งผลทำให้ปีนี้ เสียงที่บันทึกจะค่อนข้างชัดกว่าทุกปี เพราะ ได้จัดไมโครโฟนเข้าใกล้นักร้องมากขึ้น

ผลข้างเคียงที่ตามมาที่ผมไม่พลันได้ตระหนักก็คือ มีเสียงเปิดโน้ตดนตรี และเสียงหายใจเข้า ดังเข้ามาใน การบันทึก ทั้งนี้ไม่รวมเสียงฝีเท้า เสียงไอ และอื่นๆ ในงานถัดๆ ไปผมคงต้องหามาตรการมาช่วยแก้ไข ปัญหาลักษณะนี้เพิ่มเติมต่อไปครับ...