สมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2009
รายชื่อบทเพลงสำหรับฟังและดาวน์โหลด
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) Arise and Shine
2) Oh Come All Ye Faithful
3) Kyrie
4) สิริพึงมีแด่พระบิดา สิริโรจนาแด่พระเจ้าสูงสุด
5) Oh Holy Night (เพราะเสียงประสาน)
6) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
8) ดาราประกายแจ่มฟ้า
9) ศักดิ์สิทธิ์ (เทพเทวา)
10) ประกาศรหัสธรรมแห่งความเชื่อ
11) อาแมน
12) Pater Noster
13) ความรักขององค์พระเจ้า
15) Christmas Medley (เหมันต์คืนนั้นพระทรงบังเกิด / เห็นดาวทอง / Deck The Halls / Ding Dong ! Merryly On High / We Wish You A Merry Christmas)

เบื้องหน้า-เบื้องหลัง

คริตส์มาสปีนี้ ในตอนแรกผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะลงตัวได้อย่างเรียบร้อยราบรื่นแล้ว แต่แล้วก็ด้วยความฉุกละหุกในเรื่อง การเตรียมตำแหน่งการซ้อมร้องเพลง ทำให้ตำแหน่งการร้องเพลงเลื่อนไปจากตำแหน่งที่ผมตั้งใจประมาณ 2 เมตร (เดินหน้า จากตำแหน่งเดิมเพียงสองเมตร) แต่เนื่องจากตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งที่เสียงจากลำโพงหลักของวัดสามารถส่งมาถึงได้ชัด ทำให้เสียงย้อนกลับมีมากกว่าที่คิด และแม้ผมจะใช้การลด pitch เสียงร้องลง 4/100 semitone เช่นในวันฉลองวัด แต่ก็ไม่ เพียงพอที่จะสามารถเร่งเสียงได้ดังเท่าที่ตั้งใจ

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องเยาวชนหลายคน ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในหลายๆ อย่าง ทำให้หลายคนเสียงหมด โดยเฉพาะ นักโซโลจำนวนสามคน ที่คนหนึ่งถึงกับต้องถอนตัวกลางคัน ทำให้มีปัญหาในวันจริงเกิดขึ้น ซึ่งประเด็นปลีกย่อยเหล่านี้ ทางรุ่นพี่เยาวชนก็ได้มีการรับทราบและจะดูแลระมัดระวังในงานต่อๆ ไปมิให้มีปัญหาเหล่านี้มาอีกครับ

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้ ประกอบไปด้วย

ไมโครโฟน Shotgun แบบสั้น จำนวน 6 ตัว
ไมโครโฟนคอนเด็นเซอร์สำหรับรับเสียงแถวหน้า จำนวน 5 ตัว
ไมค์ลอยแบบถือสำหรับโซโล่ จำนวน 2 ตัว (จากในแผนภาพ เดิมจะมีไมค์ลอยสำหรับติดตัว แต่จากการทดลองในวันจริง พบปัญหาสัญญาณหลุดเพราะระยะไกลเกินไป จึงมิได้ใช้งานครับ)
มิกเซอร์ Yamaha จำนวนสองตัว (ทั้งนี้เพราะตัวเดิมมีช่องสัญญาณไม่พอใช้แล้วครับ ครั้นจะซื้อเป็นตัวใหญ่ก็เสียดายตัวเก่า ส่วน Behringer ตัวใหญ่ของผม ตอนนี้กำลังเวลาว่างๆ ที่ผมจะนั่งแกะและเช็คการเชื่อมต่อสัญญาณภายใน เพราะมีปัญหา ช่อง Group 1-4 และ Stereo ดังบ้างไม่ดังบ้าง)
ลำโพงมอนิเตอร์สองชุด ชุดหนึ่งสำหรับวาทยากร และอีกชุดสำหรับนักขับ
Digital Processor สองตัว ตัวหนึ่งสำหรับทำเสียง Reverb และอีกตัวสำหรับเลื่อน pitch เฉพาะเสียงร้องลง 4/100 semitone
Graphic Equalizer จำนวนสองตัว ตัวหนึ่งสำหรับกรองเสียงที่ออกมาจากตัวเลื่อน pitch ให้เหลือเฉพาะย่านเสียงตั้งแต่ 100Hz-15kHz (สำหรับเสียงร้อง) อีกตัวหนึ่งสำหรับปรับชดเชยความถี่ตอบสนองของสภาพวัด
ตัวแยกสัญญาณสำหรับออกแหล่งต่างๆ ของ Behtinger (MX882) หนึ่งตัว และแอมป์หูฟังอีกหนึ่งตัว (HA-4700)


รูปต่อไปนี้คือการต่อระบบที่ผมใช้ในโอกาสนี้ครับ