สมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2008
บทเพลงตามลำดับในแผ่นซีดี
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo)) ต้องขออภัยอย่างยิ่งที่เสียงมี popping และ skipping จำนวนมาก จากที่ผมได้อธิบายไว้ข้างล่างนี้
1) เห็นดาวทอง
2) องค์พระผู้เป็นเจ้า
3) พระสิริรุ่งโรจน์(1)
5) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระนาม ด้วยความชื่นชม)
6) ทั่วโลกา (The First Noel)
7) ศักดิ์สิทธิ์ ...สาธุการแด่พระเจ้าสูงสุด
8) ข้าแต่พระบิดา Preghiera Del Signore
9) ลูกแกะพระเจ้า
10) ดวงดาว
11) Pachebel's Canon of Peace
12) Christmas Medley: Happy Happy Christmas, We Wish You A Merry Christmas, กุมารน้อย จอมราชา

เบื้องหน้า-เบื้องหลัง

ในโอกาสคริสตมาสปีนี้ ผมได้ทดลองปรับปรุงระบบในสองประเด็นที่สำคัญ

ประเด็นแรก คือการปรับการใช้ไมโครโฟน ที่แต่เดิมจะใช้ไมโครโฟนแบบ Condenser ที่องศาการรับเสียงกว้างเป็นหลัก แต่ ในครั้งนี้ ผมลดไมโครโฟนดังกล่าวลงเหลือเพียง 4 ตัวเท่านั้นเพื่อใช้กับนักขับโซโล่ และสำหรับผู้ร้องด้านหน้า อีกทั้งผมได้ ติดกระดาษที่ช่วยลดทอนเสียงที่เข้าทางด้านหลังของไมโครโฟน ซึ่งช่วยได้ในระดับหนึ่ง ในครั้งนี้ ผมได้เพิ่มไมโครโฟนแบบ shotgun ซึ่งมีองศารับเสียงแคบ แต่มีความไวสูง ทำให้สามารถเก็บเสียงนักร้องในแถวที่สองและแถวที่สามได้ ทำให้เสียงร้อง ในคราวนี้เป็นกลุ่มก้อนมากยิ่งขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ

ประเด็นที่สอง ผมได้เพิ่มอุปกรณ์หน่วงเสียง(delay)และเลื่อนระดับเสียง (pitch) ลงเล็กน้อย (2/100 semitone) โดยส่งผ่าน สัญญาณจากไมโครโฟนทุกตัวผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนส่งออกลำโพงมอนิเตอร์และระบบเครื่องเสียงหลัก ทำให้เสียง ที่ย้อนกลับมาจากลำโพง ที่มาเข้าไมโครโฟน จะถูกลดระดับเสียงลงเล็กน้อย (ซึ่งอันที่จริงเสียงร้องที่นักขับร้องก็จะถูกลดระดับ ลงด้วยเช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติ นักขับไม่สามารถฟังด้วยหูออกได้) ส่งผลทำให้สัญญาณที่ย้อนกลับไม่ได้มาเสริมกับสัญญาณ ที่เข้าไมโครโฟนโดยตรง ลดโอกาสทำให้เกิดเสียงหอน และทำให้ผมสามารถตั้งลำโพงมอนิเตอร์ใกล้นักขับและเปิดเพื่อให้ ได้ยินเสียงร้องของตนได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถเร่งระดับความดังของเสียงนักขับขึ้นได้เต็มที่ ส่งผลให้ในโอกาสคริสตมาส ครั้งนี้ สามารถทำให้เสียงนักขับดังได้เต็มโบสถ์ สมตามที่ผมตั้งใจไว้ แม้ว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวงจรซึ่งต้องประมวล เป็นสัญญาณดิจิตอลและปรับด้วยอัลกอริทึมทางดิจิตอล ทำให้เสียงที่ออกมามีความเพี้ยนไปจากต้นฉบับเล็กน้อย ซึ่งผมสามารถ สังเกตได้จากหูฟัง แต่เมื่อฟังจากระบบเสียงหลักผสมกับเสียงก้องภายในโบสถ์แล้ว ทำให้เมื่อผมสอบถามผู้ฟังทั่วไป ก็ไม่ สามารถจับความผิดปกติดังกล่าวได้ ซึ่งในจุดนี้ผมคงต้องทำการบ้านต่อไปว่าจะหาอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เช่นนี้แต่มีปัญหาเรื่อง คุณภาพเสียงที่น้อยกว่านี้ นำมาใช้ในโอกาสต่อๆ ไป

ในคราวนี้ ผมกลับพบปัญหาใหม่ที่คาดไม่ถึง นั่นคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุคตัวเดิมและ Roland UA-1000 ตัวเดิมที่ผมใช้บันทึกเสียง ในคราวฉลองวัดที่ผ่านมา ในครั้งนี้เกิดปัญหาเรื่องเสียงกระโดด (skipping) และเสียง popping อันมาจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถประมวลเสียงที่เข้า มาได้ทันกับข้อมูลที่ส่งมาจาก Roland UA-1000 ซึ่งปัญหาดังกล่าวน่าจะมาจากผมได้ลืมเซ็ต background process priority ที่ OS (Windows XP) (แม้ผมจะได้เซ็ต buffer ให้กับ ASIO driver ไว้สูงสุดแล้วก็ตาม) และปัญหาอาจเกิดมาจากซอฟต์แวร์ที่รันใน background ตัวอื่นที่เพิ่มขึ้นและมาแย่งเวลาประมวลของซีพียูไป ซึ่งผมจะต้องตรวจสอบแก้ไขให้เรียบร้อยในโอกาสต่อๆ ไป


รูปต่อไปนี้คือการต่อระบบที่ผมใช้ในโอกาสนี้ครับ


ผมได้ต่อคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนสำหรับร้องนำและนักร้องแถวหน้าจำนวน 4 ตัว และshotgun อีก 4 ตัว เข้าช่อง 1-8 สำหรับแซกโซโฟน ผมใช้ไดนามิกไมโครโฟน 1 ตัวเพื่อจ่อกับแซกโซโฟนโดยปรับเกนต่ำสุด (เพื่อลดสัญญาณรบกวน และเสียงแซกโซโฟนมีความดังมากอยู่แล้ว) และไมค์แบบไร้สายอีกหนึ่งตัวหนีบกับไวโอลิน ซึ่งเข้าช่อง 9-10 ส่วน ซินธิไซเซอร์และออร์แกนนั้น ผมเข้าช่อง 11-14 โดยผมส่งออก subgroup 3-4 เพื่อบันทึก ในขณะที่ไมค์ร้องหลัก ผมส่ง เข้า Aux1 เพื่อบันทึก แซกโซโฟนและไวโอลินผมส่งเข้า Aux2 เพื่อบันทึก ส่วน shotgun ทั้งสี่ตัวผมส่งเข้า Aux3-4 โดย จัดให้เป็น stereo เพื่อบันทึก มิกเซอร์ที่ใช้เป็น Yamaha MG-206c โดยผมไมได้ใช้งานคอมเพรสเซอร์ที่มีแต่อย่างใด

สัญญาณจากไมโครโฟนทั้งหมด ผมส่งเข้า Behringer DSP2024 เพื่อลดระดับเสียงลง 2/100 semitone (ในรูปที่ผมออกแบบ ไว้ตอนแรกจะใช้ 4/100 แต่ผมได้ปรับมาเป็น 2/100 เพื่อลดความเพี้ยนของสัญญาณผลลัพธ์ลงให้น้อยที่สุด) โดยผลจาก การที่ต้องแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล คำนวณและแปลงกลับ ส่งผลให้เกิดการหน่วงของสัญญาณเล็กน้อยตามธรรมชาติ สัญญาณขาออกผมส่งไปยัง Digital Reverb ก่อนส่งกลับ Aux return2 เพื่อมิกซ์รวมกับสัญญาณหลัก และสัญญาณที่ออกจาก DSP2024 ผมยังแยก ส่งไปยัง Equalizer Behringer FBQ1502 เพื่อตัดเสียงย่านความถี่สูงมากและความถี่ต่ำออก (ปล่อยผ่านจาก 150Hz ถึง 15kHz) และปรับโทนเสียงอีกเล็กน้อย ก่อนส่งกลับ Aux1 เพื่อส่งไปมิกซ์รวมกับสัญญาณหลัก ส่วนสัญญาณจากซินธิไซเซอร์ และสัญญาณจากออร์แกน ผมมิกซ์รวมส่งออกทันที

สัญญาณที่ส่งออก ผมผ่าน Behringer DEQ1024 เพื่อตัดความถี่ที่ยังอาจส่งผลในการวนกลับ (หอน) และจากนั้นผมต่อเข้า แอมป์หูฟัง Behringer HA-4700 เพื่อใช้ฟังเอง สัญญาณส่งผ่านออกไปยัง Behringer MX882 ทำหน้าที่เป็น splitter เพื่อส่งสัญญาณไปยังมอนิเตอร์สำหรับนักร้อง Yamaha StagePas 300 และส่งสัญญาณไปยังระบบเครื่องเสียงหลักของ โบสถ์ และส่งสัญญาณไปยังระบบมอนิเตอร์เสริม Yamaha MSR-400 ที่ผมวางไว้สองข้างของโบสถ์ เพื่อช่วยอีกทางหนึ่ง ทำให้มิสซาคราวนี้มีเสียงนักขับที่ดังได้เต็มที่ แม้ว่าสภาพทางอคูสติคของโบสถ์วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จะไม่ค่อยดีนัก ก็ตามเพราะมีเสียงก้องมากจากสภาพที่เป็นหินอ่อนและปูนซีเมนต์ผิวเรียบเป็นส่วนใหญ่