สมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2005 วัดคาทอลิกนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
คืนวันที่ 24 เวลาใกล้เที่ยงคืน วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ก็ได้มีการดำเนินพิธีกรรมทางศาสนา พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ในโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งเวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้ง

ในครั้งนี้ เหล่าบรรดาอภิรติกชนซาเลเซียน บ้านนานาเร็ธ แอสปิรันต์คณะธิดาแม่พระองค์อุัปถัมป์ และแอสปิรันต์คณะคามิลเลียน ก็ได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงประกอบพิธีกรรม อันถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

ปีนี้ ออร์แกนของโบสถ์ได้เสียลง ทางโบสถ์ได้รับความอนุเคราะห์จากสัตบุรุษวัดบ้านโป่งท่านหนึ่ง ได้ให้ยืมออร์แกน Yamaha Stagea มาเพื่อใช้ ประกอบในพิธี โดยผู้เล่นคือตัวแทนอภิรติกชนซาเลเซียน นอกจากนี้ยังมีกีตาร์โปร่งประกอบในเพลง "เบทเลเฮม"

อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ได้แก่
- DSP สำหรับจำลองเสียงก้องเทียม และเสริมเสียงร้องหลักสำหรับใช้ในพิธี (ในระบบอัดได้ bypass อุปกรณ์นี้ออก จึงไม่มีผลของอุปกรณ์นี้ต่อไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดด้านล่าง
- Feedback eliminator สำหรับตัดเสียงหอน แต่เนื่องจากในการปฏิบัติจริง ระบบได้ตัดเสียงโดยการลดทอนบางความถี่ลงจนเสียงรวมเปลี่ยนไปจน อาจจะฟังอย่างสังเกตได้ ในการใช้งานจริงได้ยกเลิกการทำงานลง (ไม่เกี่ยวข้องกับระบบอัดเสียง)
- ระบบอัดเสียง 8 แทร็ก ตัวประจำที่ผมสร้างเองโดยใช้คอมพิวเตอร์และซาวน์การ์ด 4 อัน
- โปรแกรม N-Track Studio เวอร์ชัน 4
- มิกเซอร์ Behringer 24 แทร็ก
- ไมโครโฟนยี่ห้อต่างๆ 8 ตัว

ในการอัดเสียงได้จัดหมู่ไมโครโฟนออกเป็น 6 แทร็ก โดยแบ่งเป็นเสียงผู้ชาย 2 แทร็ก และิเสียงผู้หญิงอีก 4 แทร็ก และดนตรีอีก 2 แทร็ก ในการมิกซ์ดาวน์บางเพลงได้เพิ่มแทร็กเสริมโดยการ clone และแต่งเสียงบางอย่าง เช่นทำ delay เพื่อสร้างตำแหน่งเสียงเทียมเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะกับเสียงประสานบางส่วน

วาทยากร - บราเดอร์ซาเลเซียน

ทั้งนี้ผมต้องขอขอบพระคุณเจ้าของเพลงทุกท่าน ที่ได้แต่งเพลงเหล่านี้ออกมาสำหรับใช้ในพิธีกรรม

บทเพลงตามลำดับในแผ่นซีดี
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
2) พระทรงบังเกิด (วันที่ 25)
3) กีรีเอ 10
4) สิริโรจนาแด่พระเจ้าสูงสุด (วันที่ 24)
5) สิริรุ่งโรจน์ (วันที่ 25)
6) ขอเชิญท่านผู้วางใจ
7) อัลเลลูยา
8) When a Child is Born
9) เห็นดาวทอง
10) ขอเทพนิกร
11) ข้าแต่พระบิดา 44
12) ลูกแกะพระเจ้า
13) Silent Night! Holy Night!
14) เบธเลเฮ็ม
15) Happy Christmas / We Wish You a Merry Christmas / กุมารน้อย จอมราชา

ปกซีดี
ปกด้านนอก
ปกด้านใน