สมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2003 วัดคาทอลิกนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
เมื่อถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 24 ธันวาคม ชาวคริสตชนทั่วโลกจะร่วมกันฉลองสมโภชการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า หัวใจของการสมโภชสำหรับชาวคาทอลิกคือการร่วมกัน ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ และในปีพ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ผมก็ได้รับโอกาสที่ผมเฝ้ารอและใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆ นั่นคือ การได้บันทึกเสียงการขับร้องของ นักขับในพิธีกรรมดังกล่าว และในปีนี้เอง ผมก็ได้อาศัยชุดเครื่องเสียงเดียวกันกับที่ ผมได้ใช้ในพิธีกรรมฉลองวัดที่ผ่านมา เพื่อทำการบันทึกเสียงดังกล่าว ทั้งนี้ผมก็ต้อง ขอขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อปลัด คุณทศพล บราเดอร์และซิสเตอร์จากคณะนักบวชต่างๆที่เกี่ยวข้อง และบรรดานักขับ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอนาคตนักบวชที่จะช่วยกัน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาต่อไป

เหล่านักขับประกอบไปด้วย

# กลุ่มอภิรติกชน (เณรคาทอลิก) บ้านนาซาเร็ธ (คณะซาเลเซียน)
# กลุ่มแอสปิรันเลารา โรงเรียนนารีวุฒิ (คณะซิสเตอร์ซาเลเซียน)
# กลุ่มแอสปิรัน จากคณะคามิลเลียน

วาทยากร บราเดอร์มณฑล โรจนสุทัศน์กุล

ทั้งนี้ผมต้องขอขอบพระคุณเจ้าของเพลงทุกท่าน ที่ได้แต่งเพลงเหล่านี้ออกมาสำหรับใช้ในพิธีกรรม

หมายเหตุ ผมได้พบในภายหลังว่า เทปที่นำมาใช้บันทึกทั้งสี่ม้วนที่ซื้อจากร้านค้า น่าจะเกิดความเสียหายจากการลบ protection pad ของร้านค้าด้วยสนามแม่เหล็ก ทำให้ สัญญาณเสียงที่บันทึก มีความสูญเสียขึ้นที่ช่องซ้าย และทำให้บทเพลงเกือบทุกเพลง (บางเพลงเป็นๆ หายๆ ในระหว่างเพลง) มีสัญญาณเสียงด้านซ้ายที่สูญเสียทางความถี่สูงที่ไม่สามารถรับได้อย่างเต็มที่ และผมได้ ทำการปรับชดเชยสัญญาณและนำเอาฉบับแก้ไข มาลงไว้เพิ่มเติมแล้วครับ ซึ่งในซีดีที่ผมได้ทำแจกบางท่านไปแล้วนั้น เป็นฉบับหลังครับ ยกเว้นแต่ซีดีที่ผมได้ทำให้ กลุ่มบ้านนาซาเร็ธในวันแรกๆ (คาดว่าจะได้รับแผ่นแก้ไขไปแล้วครับ ผมได้ฝากเพื่อนไปให้บราเดอร์แล้ว)

แล้วก็ขออภัยสำหรับสัญญาณรบกวนที่มีค่อนข้างสูงครับ ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการอัดด้วยเทป (ที่ผมต้องแก้ไขจากคุณภาพของเทปเมทัลที่คาดว่าเสียหายจากการถูกสนามแม่เหล็กที่ร้าน) ส่วนหนึ่ง จากการที่ผมได้ปิดการทำงานของ Dolby B NR ไว้เผื่อสำหรับคนที่มีเครื่องเสียงคุณภาพทั่วไปจะฟังได้ดีขึ้น (สำหรับคนที่มีเครื่องเสียงคุณภาพดี คุณอาจจะลดความถี่บริเวณ 500-800 Hz ลงสัก 3 dB และ ในบริเวณ 8-12 KHz ลงสัก 3-5 dB จะได้เสียงที่ใกล้เคียงกับของจริงครับ บางทีผมอาจจะทำอีกเวอร์ชันมาใส่ไว้ หากมีความต้องการจากสัตบุรุษวัดทั่วไปว่า ต้องการเพลงในชุดนี้ไปไว้ฟังด้วย) ในครั้งถัดๆ ไป ผมคาดว่าถ้าจะมีการบันทึกเสียงในลักษณะแบบนี้อีก (งานต่อไป ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ พ.ศ. 2547 นี้ครับ) ผมคงจะบันทึกด้วยมินิดิสก์ หรือไม่ก็จะใช้การบันทึกในระบบดิจิตอล 16 บิตครับ (ผมมีอุปกรณ์พร้อมแล้ว แต่ยังไม่เคยได้ทดสอบครับ) และคิดว่าคุณภาพ น่าจะดีกว่านี้อีกมาก

บทเพลงตามลำดับในแผ่นซีดี
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) พระทรงบังเกิด
2) เห็นดาวทอง
3) กีรีเอ 10
4) สิริโรจนาแด่พระเจ้าสูงสุด (แบบยาว)
5) สิริโรจนาแด่พระเจ้าสูงสุด (แบบสั้น)
6) Silent Night! Holy Night!
7) Alleluia Ora Lui Vive!
8) The Light of Christ
9) When a Child is Born
10) ขอเทพนิกร
11) ข้าแต่พระบิดา 44
12) ลูกแกะพระเจ้า
13) O Holy Night! (ร้องคู่)
14) O Holy Night! (โซโล่)
15) องค์พระกุมารน้อยทรงบรรทมในรางหญ้า
16) กุมารน้อย จอมราชา / We Wish You a Merry Christmas / Happy Christmas
17) We Wish You a Merry ChristMas / Happy Christmas

ปกซีดี
ปกด้านนอก
ปกด้านใน