พิธีเปิดบ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ
บทเพลงตามลำดับพิธีกรรม
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo)
1) เชิญร้องบรรเลง
2) ข้าแต่พระเจ้า (4)
3) สิริโรจนา (2)
4) ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำ (1)
5) อัลเลลูยา (จงแสวงหา)
6) โปรดทรงรับเครื่องบูชา
7) ศักดิ์สิทธิ์ (1)
8) ไม่มีรักใดเท่า (พระชุมพา)
9) พระสัญญา

เบื้องหน้า-เบื้องหลัง
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมิสซาและพิธีเสก-เปิดบ้านสิทธิดา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กพิการภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย และในงานนี้ ก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง อันถือได้ว่าเป็น วัดหลักในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าว อันเป็นการขอบคุณตอบแทนกับทางคณะคามิลเลียน ด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น ทางซิสเตอร์คามิลเลียนและโรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง ก็ได้มาช่วยเหลือกิจการต่างๆ ตลอดมา

ในงานนี้ ทางสภาภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เยาวชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง และตัวผมเอง ก็จึงได้ไปช่วยเหลือในด้าน ต่างๆ โดยประสานงานกับทีมทางโรงพยาบาลบ้านโป่ง ในส่วนหน้าที่รับผิดชอบของผมเองก็เป็นระบบเสียงภายในวัดน้อยและใกล้เคียง โดยในงานนี้ก็ได้ยกเครื่องเสียงชุดประจำไปช่วย และได้ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 12 นิ้วของคุณทศพล ทนุผลไปช่วยอีกชุดหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่จำกัดมาก ผมจึงใช้ไมโครโฟน shotgun เพียงหกตัว (และจากการที่นักขับอยู่ใกล้ไมค์มาก จึงมีบ่อยครั้งที่มีการกระแทก หรือสะดุดขาไมค์ ทำให้มีเสียงดังรบกวนเข้าไปในเพลงหลายจุดครับ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย) และเพิ่มไมค์ใหม่สองตัวสำหรับพระแท่น และพิธีกร (ซึ่งระหว่างพิธี ผมก็ได้แต่ใจตุ้มๆ ต่อมๆ เพราะมีไมค์บนพระแท่นเพียงตัวเดียว เกรงว่าหากมีการเหยียบสายไมค์มาก หรืออาจ สะดุดขาด ก็คงจะแย่เลยทีเดียว ต่อไปหากมีงานแบบนี้อีก ผมคงต้องมีไมค์อย่างน้อยสองตัวเผื่อเหลือเผื่อขาดบนพระแท่น) และมีการ เชื่อมสัญญาณระหว่างระบบที่ผมรับผิดชอบ กับระบบเครื่องเสียงอีกชุดหนึ่งที่ตั้งเวทีที่ด้านหน้าอาคารบ้านสิทธิดา ซึ่งห่างออกไปราวร้อยเมตร โดยระหว่างพิธีมิสซา ผมจะส่งสัญญาณจากพิธีไปยังระบบดังกล่าว และเมื่อพิธีมิสซาเสร็จ ก็จะมีพิธีเสกและเปิดบ้านสิทธิดา ในช่วงเวลา ดังกล่าวผมก็จะรับสัญญาณกลับมายังลำโพงในบริเวณวัดที่ผมดูแลอยู่ครับ

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในครั้งนี้ ด้วยสภาพวัดที่เล็ก ปัญหาเรื่องเสียงก้องนั้นนับได้ว่าแทบจะไม่มีเลย ทำให้สามารถเร่งไมโครโฟนได้อย่าง ที่ต้องการ และผมก็ไม่ต้องชดเชยเสียงแก้ไขสภาพเลย (Equalizer ที่ผมเตรียมไปสำหรับการชดเชยนั้น ปรับอยู่ที่ Flat เลยครับ มีเพียงแต่ การตัดเสียงต่ำมากๆ และเสียงสูงมากๆ ทิ้งไปเท่านั้น) แต่งานนี้กลับมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น นั่นคือเนื่องจากนักขับอยู่ใกล้ไมโครโฟนมาก ทำให้มีหลายช่วงของเพลงที่ความดังเสียงเข้าไมโครโฟนมากเกินไปจนทำให้เกิดความเพี้ยนขึ้น (และปรากฏอยู่ในเพลงหลายจุด) รวมทั้ง ผมลืมติดหูฟังไปด้วย ได้แต่อาศัยฟังจากลำโพงในงาน ทำให้มีเสียงวนกลับเป็นระยะ ในหลายเพลง งานต่อไปคงต้องระมัดระวังในจุดนี้ให้มากขึ้นครับ...