เพลงตามคำขอ
บทเพลงดาวน์โหลดเป็นรายเพลงตามคำขอ
ที่ผ่านมามีบางท่านที่ได้ร้องขอเพลงมาเป็นรายเพลง ซึ่งที่ผ่านมาผมจะใช้วิธีสะสมเพลงตามคำขอไว้จำนวนหนึ่ง แล้วอัปเดต ในโปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ฯ แต่เห็นว่าอาจจะไม่สะดวก โดยเฉพาะท่านที่ต้องการเพียงบางเพลง และอาจจะต้องการเร่งด่วน ผมจึงเปิดหน้านี้ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดาวน์โหลดครับ โดยท่านสามารถขอเป็นรายเพลงจากในโปรแกรม มาทางหน้าเพจของเฟซบุ๊ก แล้วผมจะจัดมาลงไว้ในหน้านี้ต่อไปครับ

บทเพลงแม่พระ
ชาวเราจงยินดี (สำหรับใช้ประกอบการร้อง)
ชาวเราจงยินดี (พร้อมโน้ตนำ)
ใครรักเท่าแม่ (สำหรับใช้ประกอบการร้อง)
ใครรักเท่าแม่ (พร้อมโน้ตนำ)
มหามารีย์ (องค์อุปถัมภ์) (สำหรับใช้ประกอบการร้อง)
มหามารีย์ (องค์อุปถัมภ์) (พร้อมโน้ตนำ)
อัญเชิญพระแม่ (สำหรับใช้ประกอบการร้อง)
อัญเชิญพระแม่ (พร้อมโน้ตนำ)
มารดาฟาติมา (สำหรับใช้ประกอบการร้อง)
มารดาฟาติมา (พร้อมโน้ตนำ)
ราชินีสวรรค์ (ทำนอง)
ราชินีสวรรค์ (ขับร้อง)

บทเพลงอื่นๆ
โอ้คืนศักดิ์สิทธิ์ (บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปี 2004 นานแล้วครับ)
สรรเสริญพระเจ้า (ทำนองออร์แกน)
สรรเสริญพระเจ้า (ทำนอง)
สรรเสริญพระเจ้า (ขับร้อง)
หนึ่งเดียวใจเดียว (ทำนองออร์แกน)
หนึ่งเดียวใจเดียว (ขับร้อง)
เชิญเสด็จพระมหาไถ่
พระสิริรุ่งโรจน์ ...แด่พระเป็นเจ้าในสรวงสวรรค์