มุมดนตรี Music Corner :โปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก เวอร์ชัน2015 (8 มีนาคม 2015)

โปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก เวอร์ชัน2015 (8 มีนาคม 2015)
รายละเอียดเบื้องต้น
โปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิก เป็นโปรแกรมรวบรวมไฟล์โน้ตเพลงและไฟล์เสียงเพลงในรูปแบบ MP3 สำหรับนำไปใช้ในการฝึกขับร้องหรือนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก โดยโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดนี้ จะมีอยู่สองเวอร์ชันให้เลือกด้วยกัน กล่าวคือ
  • เวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ (เวอร์ชันอย่างเป็นทางการ) ซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์โน้ตเพลงจากหนังสือเพลงสาธุการ และไฟล์ทำนองเพลงในรูปแบบ MP3 ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เนื่องจากไฟล์ที่มีเสียงร้องกำลังอยู่ระหว่างการจัดดำเนินการอยู่ จึงยังไม่มีไฟล์ที่มีเสียงร้องประกอบในช่วงนี้ครับ โดยผมจะได้นำลงเผยแพร่ต่อไปเมื่อการบันทึกเสียงร้องเสร็จสิ้นแล้ว
  • เวอร์ชันสมบูรณ์ เป็นเวอร์ชันซึ่งนอกจากจะมีไฟล์ต่างๆ ดังที่ปรากฏในเวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็จะมีไฟล์โน้ตเพลงจากคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ที่ได้กรุณาอนุญาตให้นำมารวบรวมและลงไว้ด้วย และไฟล์โน้ตเพลงจากแหล่งอื่นที่ได้รับอนุญาตให้นำมาลงไว้ด้วยกัน รวมทั้งไฟล์เพลงอีกจำนวนมากที่เป็นการบันทึกเสียงมาจากสถานที่ต่างๆ ที่ทำดนตรีขึ้นใหม่ และที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากหลายแหล่ง

คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานควรมีรายละเอียดขั้นต่ำดังนี้
  • ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP หรือวินโดวส์ Vista/7/8/8.1
  • ซีพียูในตระกูล Atom (ใช้ในเน็ตบุคและแท็ปเบล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์) หรือซีพียูตระกูล Core/Core2/Core i หรือที่ใหม่กว่า
  • ติดตั้ง Windows Media Player เวอร์ชัน 9 หรือใหม่กว่าไว้แล้ว
สำหรับท่านที่ใช้แท็ปเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ควรมีรายละเอียดขั้นต่ำดังนี้
  • ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชัน 2.x หรือใหม่กว่า
  • รายละเอียดหน้าจอต่ำสุด 800x480 (รายละเอียดหน้าจอต่ำกว่านี้ยังสามารถใช้งานได้ แต่การใช้งานอาจจะไม่สะดวกนัก)
  • ในกรณีที่ใช้งานแบบ off-line (ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย) จะต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือภายในอย่างน้อย 10GByte (เวอร์ชันสมบูรณ์) หรือไม่น้อยกว่า 4GB (เวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์) หรืออาจใช้วิธีสำเนาไฟล์ทั้งหมดลงใน Micro SD-Card ก็ได้
  • ในกรณีที่ใช้งานแบบ on-line ควรจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Wi-Fi ได้ ทั้งนี้การทำงานสามารถผ่านระบบ 3G/4G ได้ แต่เนื่องจากข้อมูลไฟล์เพลงมีขนาดใหญ่มาก (ประมาณ 3-6MB ต่อเพลง) จึงควรตรวจสอบการจำกัดการใช้งานของโปรโมชันที่ท่านใช้อยู่เสียก่อน เพื่อจะได้ไม่เสียเงินค่าบริการเพิ่มโดยใช้เหตุ
อนึ่ง โปรแกรมตัวนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ โดยทั้งนี้เนื่องจากลิขสิทธิ์ของโน้ตเพลง จึงไม่อนุญาตให้ท่านทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์โน้ตเพลงจากที่เป็นอยู่ และไม่อนุญาตให้นำเฉพาะโน้ตเพลงไปเผยแพร่ต่อโดยที่มิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ครับ

สำหรับวิธีการใช้งาน ท่านสามารถเปิดโปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ฯ เวอร์ชันเว็ป และคลิกลิงค์ที่ปรากฏในหน้าหลักของโปรแกรมครับ

ขอขอบพระคุณ
#แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในสภาสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ได้อนุญาตให้นำโน้ตเพลง ไฟล์ทำนองและเสียงร้องสำหรับบทเพลงจำนวนมาก เข้ามารวมไว้ด้วยกันในเวอร์ชันนี้ด้วยครับ
#คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ที่ได้ส่งโน้ตเพลงจากอัลบัมแสงธรรมและอนุญาตให้เผยแพร่โน้ตเพลงดังกล่าวในโปรแกรมได้ครับ
#ไฟล์เพลงฉบับแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บรรเลงโดยคุณสมยศ ตรีนิกร
#ไฟล์ MIDI และเนื้อร้องส่วนหนึ่งจากผลงานของคุณอดิศักดิ์ คาราอัน วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทร์ และคุณสมชาย ธาดาประทีป วัดกาลหว่าร์ ที่ได้มีการเผยแพร่ออกมาเป็นซีดีในชุด สดุดี2000 และคุณสราวุธ เจ้าของเว็ปไซต์ www.thaiholypicture.net
#บราเดอร์อนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ และคุณพ่อมานะชัย ธาราชัย (สำหรับหนังสือโน้ตเพลงประสานใจของวัดนักบุญยอห์น บอสโก)
#วงJIC แห่งวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เจ้าของผลงานบันทึกเสียงจำนวนมากที่ปรากฏในโปรแกรมนี้
#คุณกรกฏ สุขไพโรจน์ วงคอนแชร์โต คณะนักขับร้องประสานเสียงแห่งวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี
#คุณอานนท์ พิทักษ์นรชน และบรรดานักขับรับเชิญทุกท่าน ในการขับร้อง ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ
#บราเดอร์ขวัญชัย นาอุดม คุณธีรพันธ์ ปุณขัณธุ์และครอบครัว สร้างสรรค์-หรรษทาน แฟมมิลี
#คุณปองพล ทนุผล คุณปฏิพล ทนุผล และครอบครัวทนุผล คุณณัฐวุฒิ วัชรศักดิ์ไพศาล คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ คุณApisarn Sasuk
#กลุ่มเยาวชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก The Bosco Chorus ผู้ฝึกหัดคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ผู้ฝึกหัดสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล กลุ่มนักเรียน และนักบวชต่างๆ ที่เป็นผู้ขับร้อง บรรเลง และอำนวยเพลง สำหรับเพลงหลายเพลงในชุดนี้
#ผู้ขับร้องและส่งไฟล์เสียงเพิ่มเติมมาอีกจำนวนหนึ่งที่มิอาจกล่าวนามได้หมด ณ ที่นี้ครับ
#ผู้แต่งเนื้อร้อง ผู้แต่งทำนอง และผู้เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงทุกเพลงที่ปรากฏในโปรแกรมนี้

อนึ่ง ระบบนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมา มิใช่เพื่อสิ่งใดอื่นนอกเหนือจากความคิดที่ว่า เหล่าคริสตชนน่าจะมีโปรแกรมหรือระบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ช่วยเหลือในการฝึกร้องเพลงที่บางท่านอาจจะไม่คุ้นเคย หรือยังร้องไม่เป็น ให้สามารถได้ใช้เวลาว่างในการฝึกร้องได้ด้วยตนเอง โดยโปรแกรมนี้ ท่านสามารถจะทำสำเนาและแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า แต่ถ้าท่านใดได้ทำการผลิตไฟล์ดนตรีเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น MIDI หรือไฟล์เสียงทำนอง หรือทำนองพร้อมคำร้อง และอยากจะร่วมนำเอาไฟล์ดังกล่าวมารวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์แก่คริสตชนทุกท่าน ผมยินดีที่จะช่วยเป็น สื่อกลางในการปรับปรุงไฟล์นี้ในเวอร์ชันถัดๆ ไปครับ

สุดท้ายนี้ ขอคำภาวนาทั้งหลาย ให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ผู้แต่งคำร้อง ทำนอง ผู้เรียบเรียงเสียงประสานทุกท่าน เป็นพิเศษครับ
หากท่านอยากจะแนะนำเพลงที่จะบรรจุลงในเวอร์ชันถัดไป หรือพูดคุยตอบกลับ สามารถใช้ช่องทางต่อไปนี้ได้ครับ

วิธีการติดตั้งเพื่อเริ่มใช้งานในครั้งแรก
การแตก ZIP ไฟล์
ให้ติดตั้งโปรแกรม 7-zip ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีลงในเครื่อง จากนั้นสำเนาไฟล์ zip ทุกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไป ไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน จากนั้นให้คลิกขวาเลือกที่ music.mydontree.net.zip.001 (หรือ church.sacredmusicth.com.zip.001) แล้วเลือก

7-zip -> แยกไฟล์ที่นี่

โปรแกรม 7-zip จะทำการสร้างโฟลเดอร์หลักชื่อ church.sacredmusicth.com (สำหรับเวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์) หรือโฟลเดอร์ music.mydontree.net (สำหรับเวอร์ชันสมบูรณ์) ซึ่่งข้างในบรรจุไฟล์สำหรับพร้อมใช้งานได้ทันที

การนำไปใช้ในเครื่องต่างๆ โดยใช้ SD-Card (หรือ microSD) หรือแฟลชไดรฟ์
ให้เตรียม SD-Card/Flashdrive ขนาด 16GB (สำหรับเวอร์ชันสมบูรณ์) หรือขนาด 4GB (สำหรับเวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์) หรือขนาดที่ใหญ่กว่าไว้ และสำเนาไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักที่แตกออกมาทั้งตัว ลงในโฟลเดอร์รากของ SD-Card/Flashdrive

เมื่อนำ SD-Card/Flashdrive ไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ ก็จะมีกล่องโต้ตอบแสดงขึ้นมาเพื่อให้คลิกรันโปรแกรมได้ทันที...

อนึ่ง หากท่านต้องการใช้ SD-Card/Flashdrive ร่วมกับไฟล์อื่นๆ ท่านอาจจะสำเนาตัวโฟลเดอร์ music.mydontree.net (หรือ church.sacredmusicth.com) ลงไปทั้งตัวโฟลเดอร์เองก็ได้ แต่ทั้งนี้การใช้งานท่านจะต้องเปิด Explorer เพื่อคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ แล้วคลิกเลือก ChurchPlayer.exe ด้วยตนเอง

การนำไปใช้ในเครื่องต่างๆ โดยใช้แผ่น DVD
ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ISO (เฉพาะเวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ เวอร์ชันสมบูรณ์จะไม่มีไฟล์ ISO เนื่องจากระบบมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะบรรจุลงแผ่นได้) และใช้โปรแกรมเขียนแผ่นซึ่งสามารถอ่านไฟล์ ISO ได้ ทำการอ่าน DVD อิมเมจเพื่อเขียนแผ่น (อย่าสำเนาไฟล์ iso ลงในแผ่นตรงๆ เพราะจะไม่สามารถใช้งานได้)

เมื่อท่านจะใช้งาน เพียงเสียบแผ่นดังกล่าวเข้าใน DVD ไดรฟ์ ก็จะมีกล่องโต้ตอบแสดงขึ้นมาเพื่อให้คลิกรันโปรแกรมได้ทันที ทั้งนี้ ระบบป้องกันไวรัสบางเครื่องอาจจะป้องกันมิให้เปิดไฟล์ในทันที ในกรณีเช่นนี้ ให้ท่านใช้ Windows Explorer เพื่อคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ แล้วคลิกเลือก ChurchPlayer.exe ด้วยตนเอง

การติดตั้งภายในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งรัน WindowsXP/Vista/7/8/8.1
ให้สำเนาโฟลเดอร์ music.mydontree.net (หรือ church.sacredmusicth.com) ไปวางไว้ที่ ..โฟลเดอร์ราก... ของไดรฟใดไดรฟหนึ่งในเครื่องของท่าน จากนั้น ให้เข้าไปในโฟลเดอร์ดังกล่าว คลิกขวาเลือกที่ ChurchPlayer.exe แล้วเลือก Create ShortCut จากนั้นท่านสามารถย้าย ShortCut ดังกล่าวนี้ไปไว้ในที่ต่างๆ เช่นที่เดสก์ท็อปได้ตามต้องการ (สามารถเปลี่ยนชื่อ ShortCut เพื่อให้อ่านง่ายได้ตามต้องการ)

การใช้งานในคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการอื่นๆ หรือใช้ผ่านเบราว์เซอร์ต่างๆ
ให้ท่านเข้าไปในโฟลเดอร์ music.mydontree.net (หรือ church.sacredmusicth.com) แล้วดับเบิลคลิกที่ ChurchPlayer.html เบราว์เซอร์พื้นฐานจะเปิดขึ้นมาและสามารถใช้งานได้ทันที ท่านสามารถทำ ShortCut ของหน้าดังกล่าวไว้ที่อื่นเพื่อความสะดวกในการใช้งานได้เช่นกัน

อนึ่ง สำหรับท่านที่มิได้ใช้เบราว์เซอร์ Safari ท่านจะต้องเข้าไปในโปรแกรมแล้วเปลี่ยนตัวเลือกการทำงาน บังคับให้โปรแกรมเลือกใช้ตัวเล่นเพลง HTML5 (สำหรับท่านที่ใช้ Chrome) อนึ่ง เบราว์เซอร์ที่จะใช้งานโหมดนี้ได้อย่างไม่มีปัญหามีเบราว์เซอร์ Safari (ไม่ต้องเซ็ตอื่นใดอีก) เบราว์เซอร์ Chrome (ต้องใช้ตัวเลือกบังคับ) และเบราว์เซอร์ Internet Explorer (ตัว Internet Explorer ต้องการ Windows Media Player ซึ่งควรจะมีติดตั้งอยู่แล้วในเครื่องของท่าน

การใช้งานในแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
วิธีที่น่าจะสะดวกที่สุด ให้ท่านสำเนาโฟลเดอร์หลักทั้งตัวที่แตกมาจากไฟล์ ZIP ใส่ไว้ใน microSD แล้วใส่การ์ดลงในแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน (สำหรับท่านที่ใช้อุปกรณ์ซึ่งมีหน่วยความจำภายในเหลือเพียงพอ อาจใช้ ES Explorer สำเนาโฟลเดอร์ทั้งตัวลงในเครื่องของท่านก็ได้)

เมื่อติดตั้ง microSD หรือสำเนาลงเครื่องเรียบร้อย ให้ใช้ ES Explorer หรือตัวเบราว์ไฟล์ ทำการค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ท่านนำไปวางไว้ (เครื่องแต่ละยี่ห้ออาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไป เช่นเครื่องของซัมซุงจะอยู่ที่ /mnt/extSdCard เป็นต้น) แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์หลักที่ท่านพบ ในโฟลเดอร์ดังกล่าวจะมีไฟล์ ChurchPlayer2.apk ให้ท่านคลิกติดตั้งแอปลงในเครื่องของท่าน และทิ้ง microSD ไว้ภายในเครื่องขณะใช้งาน (อนึ่ง ท่านจะต้องเปิดอนุญาตให้ติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาด้วยนะครับ)

ในการรันแอปครั้งแรก จะมีการถามโฟลเดอร์ที่ท่านติดตั้ง ให้ค้นหาไปจนกระทั่งถึงโฟลเดอร์หลัก(church.sacredmusicth.com หรือ music.mydontree.net) และคลิกเลือกเข้าไปข้างใน (สังเกตโฟลเดอร์ที่บอกว่า ให้คลิกตกลงเมื่อท่านเห็นโฟลเดอร์นี้) และคลิก "ตกลง" แอปจะจดจำโฟลเดอร์ดังกล่าวไว้สำหรับการใช้งานในครั้งถัดๆ ไป

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมิได้เสียบ microSD ที่มีไฟล์เพลงอยู่ หรือท่านมิได้สำเนาไฟล์ลงเครื่อง โปรแกรมจะมีทางเลือกให้ใช้งานออนไลน์ได้

หากท่านต้องการลบข้อมูลที่จดจำ ให้ใช้ EX Explorer หรือตัวเบราว์ไฟล์ เข้าไปในโฟลเดอร์หน่วยความจำภายในเครื่องปกติ ท่านจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อ ChurchPlayer2 ให้ลบทั้งโฟลเดอร์นี้ทิ้งไป เป็นอันเสร็จ

สำหรับท่านที่มีโปรแกรมเวอร์ชัน 2014 อยู่บนแอนดรอยด์
ให้ท่านลบโฟลเดอร์โปรแกรมเก่าทิ้งไปก่อน (โฟลเดอร์ music.mydontree.net หรือ church.sacredmusicth.com) จากนั้นสำเนาโฟลเดอร์ชื่อเดิมจากเวอร์ชันใหม่ลงไปแทนที่ หากท่านใช้ MicroSD การ์ดอยู่ก็เพียงแต่ถอดแผ่นเดิมออกแล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่ที่ลงเวอร์ชันใหม่ลงไปแทนที่

จากนั้นให้ท่านทำการลบข้อมูลเก่าของโปรแกรม โดยคลิกไปที่ การตั้งค่า เลือก แอพพลิเคชัน จากนั้นให้เลื่อนรายการไปจนพบโปรแกรม ChurchPlayer2 แล้วเลือก ลบข้อมูล เป็นอันเสร็จ ทั้งนี้ หากโปรแกรมแสดงผลมีลักษณะแปลกๆ เช่น รายการแสดงเครดิตผู้บรรเลงหรือผู้ร้องไม่ถูกต้อง ให้ท่านคลิกเลือกปุ่มการแก้ไขค่าตัวเลือกการทำงานภายในโปรแกรม แล้วคลิกเลือก [ยืนยันการเปลี่ยนแปลง] เพื่อให้โปรแกรมจัดการแก้ไขความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่

อนึ่ง เนื่องจากโปรแกรมรวมบทเพลงทั้งเวอร์ชันสมบูรณ์ และเวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นท่านไม่สามารถติดตั้งทั้งสองเวอร์ชันลงในแทปเล็ตตัวเดียวกันได้นะครับ (ผมแนะนำให้ใช้เวอร์ชันสมบูรณ์ ซึ่งในส่วนการเซ็ตโปรแกรมสามารถกำหนดให้แสดงข้อมูลเป็นไปตามที่ปรากฏในเวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่แล้ว)

การติดตั้งฟอนต์แห่งชาติ สำหรับคอมพิวเตอร์พีซี
ในโฟลเดอร์ church.sacredmusicth.com หรือ music.mydontree.net จะมีไฟล์ zip ที่เก็บฟอนต์แห่งชาติไว้สองไฟล์ คือ font.zip และ THSarabunNew.zip ซึ่งท่านสามารถติดตั้งฟอนต์นี้ลงใน WindowsXP/Vista/7/8 ของท่านได้สำหรับใช้ในการพิมพ์เอกสารทางการต่างๆ และใช้กับโปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อีกด้วย

สำหรับการติดตั้งฟอนต์ลงในเครื่องนั้น ให้ท่านแตกไฟล์ zip ทั้งสอง แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์ของฟอนต์ที่เพิ่งแตกออกมานั้น คลิกเลือกไฟล์ทุกตัวในรายการ ในกรณีที่ท่านใช้ WindowsXP ให้ท่านสำเนาไฟล์ทั้งหมดที่เลือก แล้วนำไปใส่ในโฟลเดอร์ font ของในระบบ (C:\WINDOWS\Fonts\ ) ระบบจะทำการติดตั้งฟอนต์ให้ท่าน สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista/7/8 เมื่อท่านคลิกขวาเลือกกลุ่มไฟล์ที่ได้เลือกไว้แล้ว ท่านจะพบกับรายการ install ในป็อปอับเมนู ให้ท่านคลิก install ระบบก็จะทำการติดตั้งฟอนต์ให้ท่านต่อไป

รายการดาวน์โหลดไฟล์แบบ ZIP และ ISO (เวอร์ชันแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์)
ไฟล์สำหรับใช้บันทึกลงใน SD-Card / FlashDrive หรือในฮาร์ดดิสก์ เพื่อใช้งานแบบ off-line ในคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือใช้งานแบบ off-line สำหรับแท็ปเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์

ไฟล์โปรแกรมรวมบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใช้ในพิธีกรรมคาทอลิกนี้ผมได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ ไว้ทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกันเพื่อสามารถแยกดาวน์โหลดได้ เมื่อท่านดาวน์โหลดทุกไฟล์แล้ว ให้นำไปวางรวมกันในโฟลเดอร์รากของไดรฟใดไดรฟหนึ่งที่มีพื้นที่พอเพียง (ไฟล์ทั้งหมดประมาณ 2.59GBytes และต้องการพื้นที่ติดตั้งประมาณ 4GBytes) โดยให้ท่านใช้โปรแกรม 7-Zip ในการแตกไฟล์เพื่อนำไปใช้ติดตั้งเพื่อใช้งานต่อไป การแตกไฟล์กระทำโดยให้ท่านคลิกขวาที่ไฟล์ church.sacredmusicth.com.zip.001 แล้วเลือก 7-zip จากนั้นเลือก แยกไฟล์ที่นี่...

หมายเหตุ สำหรับไฟล์สำหรับการเขียนลงแผ่นดีวีดี ให้ท่านคลิกดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .iso เพียงไฟล์เดียว จากนั้นใช้โปรแกรมเขียนแผ่นเพื่ออ่านไฟล์แบบชนิด iso ในลักษณะของอิมเมจไฟล์ แล้วให้โปรแกรมถอดไฟล์ iso เขียนแผ่นให้ ทั้งนี้อย่าเขียนไฟล์ iso ลงในแผ่นตรงๆ นะครับ เพราะจะใช้งานไม่ได้
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่วนที่ 1 ของ 5 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่วนที่ 2 ของ 5 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่วนที่ 3 ของ 5 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่วนที่ 4 ของ 5 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ส่วนที่ 5 ของ 5 ขนาด 138 MB (145,333,413 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ISO image สำหรับเขียนลงแผ่นดีวีดี ขนาด 2.75 GB (2,962,339,840 bytes)

รายการดาวน์โหลดไฟล์แบบ ZIP (เวอร์ชันสมบูรณ์)
ไฟล์สำหรับใช้บันทึกลงใน SD-Card / FlashDrive หรือในฮาร์ดดิสก์ เพื่อใช้งานแบบ off-line ในคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือใช้งานแบบ off-line สำหรับแท็ปเบล็ตหรือสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 1 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 2 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 3 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 4 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 5 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 6 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 7 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 8 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 9 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 10 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 11 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 12 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 13 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 14 ของ 15 ขนาด 650 MB (681,574,400 bytes)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชัน2015 ส่วนที่ 15 ของ 15 ขนาด 128 MB (134,543,298 bytes)