ฉลองวัด น.ยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ 2016
รายชื่อบทเพลงที่ใช้ในมิสซา
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) ด้วยดวงใจยินดี / สดุดีดอนบอสโก
2) องค์พระเจ้าผู้กรุณา
3) สิริโรจนา (3)
4) พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
5) ร้องอัลเลลูยา
6) เชิญพระจิต
7) อ้าองค์อดิศร
8) ศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)
9) ข้าแต่พระบิดา
10) ชุมพาพระเจ้า
11) Panis Angelicus
12) โปรดให้ลูกเชื่อ / ดวงไฟแห่งรัก
13) ดอนบอสโกพลังแห่งใจ
14) เคียงข้างพ่อบอสโก
15) บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน / ดุจเสียงวาจา

หมายเหตุจาก ธ ประมงค์

ในการจัดระบบเสียงของฉลองวัดปีนี้ ผมได้ใช้การเชื่อมต่อภายในระบบในรูปแบบใกล้เคียงของคริสตมาสที่ผ่านมา และได้ใช้การปรับแต่ง Parametric EQ และ Graphic EQ ตัวเดิมที่ได้เคยใช้มาในคริสตมาส แต่ได้มีการปรับแต่งเล็กน้อยในส่วนของ PEQ ของภาคอินพุตต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับเสียงของนักขับ และในครั้งนี้ผมได้เซ็ตการบันทึกเสียงโดยดึงสัญญาณตรงจากภาคอินพุต จึงไม่มีปัญหาในการมิกซ์ดาวน์ในภายหลัง เพื่อใช้ในการทำคลิป

ทั้งนี้ เนื่องจากผมคาดเดาว่าน่าจะมีการใช้ไมค์ลอยมากขึ้น ผมจึงได้จัดหาไมค์ลอยเพิ่มมาอีกสองตัว รวมทั้งหมดเป็นสี่ตัวด้วยกัน และในงานนี้ก็ได้ใช้มากสุดคือสามตัวด้วยกันในพิธี ส่วนไมค์อื่นๆ นั้นยังคงเดิม นอกจากนี้เนื่องจากมีการจัดเตรียมไฟล์เพลงมาโดยเล่นในโน้ตบุคที่มีการ เตรียมเพิ่มมาต่างหาก ผมจึงต้องเสียบสาย audio จากโน้ตบุคต่อตรงเข้าที่ช่อง AUX ของ X32 Compact ที่ยังเหลืออยู่

ในงานต่อๆ ไป ผมกำลังพิจารณาหาลำโพงใหม่มาทดแทนของเก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และอาจจะทดลองใช้ไมโครโฟนแบบ small electret ซึ่งเคยนำมาใช้ในงานปิด 200 ปีชาตกาลของพ่อบอสโก เพื่อดูผลของการใช้งานว่าจะสามารถจับเสียงนักร้องที่ย่านความถี่ครบถ้วนกว่าไมค์ shotgun ได้โดยไม่มีปัญหาเพิ่มทางด้านเสียงหอน(เสียงวนกลับ) ได้หรือไม่ (ในงาน 200ปี ผมนำมาใช้ได้เพราะตำแหน่งนักขับนั้นยืนอยู่หลังลำโพงหลัก จึงไม่มีปัญหา ในเรื่องเสียงที่ย้อนกลับจากลำโพงกลับมาเข้าไมค์ครับ)