ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก (วัดดอนบอสโก) กรุงเทพฯ 2014
รวมบทเพลงจากมิสซาฉลองวัดวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) โอ้นภากาศ
2) Sapientiam
3) กีรีเอ
4) พระสิริรุ่งโรจน์ (1)
5) บทเพลงสดุดีที่ 23 (ทรงเลี้ยงดูข้าฯ)
6) เฟสติวัลอัลเลลูยา
7) เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า (เทเซ่)/เชิญพระจิต
8) ลูกมอบดวงใจ
9) ข้ามอบทุกสิ่ง
10) ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าสูงสุด)
11) ข้าแต่พระบิดา (1)
12) องค์ความรัก(พระชุมพา)
13) จำไว้ไม่ลืม
14) มอบวิญญาณ
15) ลูกเชื่อในพระองค์
16) โน้มนำข้านี้
17) เมดเลย์ดอนบอสโกเบื้องหน้า-เบื้องหลัง

ในงานฉลองวัดครั้งนี้ ผมได้รับทราบว่ามีหลายท่านได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน นอกจากผู้เล่นออร์แกนคือคุณณัฐวุฒิ วัชรศักดิ์ไพศาลแล้ว ก็ได้มีการเชิญชวนอีกหลายๆ ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือกัน ทั้งผู้โซ่โล่เพลงเชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า ซึ่งคุณภาพเสียงต้องบอกว่ายอดมาก ผู้เล่นไวโอลิน/วิโอล่าฝีมือฉมัง วาทยากรผู้สามารถนำอารมณ์เพลงแต่ละเพลงและมีอารมณ์ขันยามฝึกซ้อม เหล่าบรรดาศิษย์เก่าที่มีอาชีพทางด้านเครื่องเสียงหลายท่าน ซึ่งได้มาช่วยปรับแต่งการชดเชยความถี่และระดับความดังของไมโครโฟนภายในวัดเสียใหม่ จนทำให้คุณภาพเสียงออกมาโดยรวมดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก และท่านอื่นๆ อีกมากที่กล่าวไม่หวาดไม่ไหว ณ ที่นี้ครับ...


สำหรับนักขับ ปีนี้เหล่าบรรดานักเรียนประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นกลุ่มนักขับในนาม The Bosco Chorus ก็ร่วมกันขับร้องกับบรรดาผู้ฝึกหัดจากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล (พระแม่มารี สาทร) เป็นนักขับกลุ่มใหญ่ซึ่งทำให้เสียงนั้นเต็มพื้นที่เลยทีเดียวครับ

สำหรับระบบเสียงในส่วนที่ผมรับผิดชอบ ก็เป็นเครื่องเสียงชุดเดิมที่ได้เคยใช้มา ณ ที่วัดนี้และที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง โดยผมได้ถือโอกาสปรับแต่งเสียงใหม่อีกเล็กน้อย โดยความถี่ในย่านเสียงแหลมบางความถี่ที่เคยเป็นปัญหาตอนมิกซ์ดาวน์ก็ปรับลดลงบ้าง ทำให้เสียงมีเนื้อที่นุ่มขึ้นและมีปัญหาตอนช่วงมิกซ์ดาวน์ลดลง ทั้งนี้ ผมใช้ไมโครโฟนแบบช็อตกันทั้งหมด 4 ตัว สำหรับนักขับ ผ่านตัวลดระดับความถี่ลง 4/100 semitone เพื่อแก้ปัญหาเสียงวนกลับ ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์พร้อมที่บังลมอีกสองตัวสำหรับโซโล่ ไมโครโฟนช็อตกันอีกสองตัวสำหรับวิโอล่า/ไวโอลิน และ chimes ซึ่งผมเองประสบปัญหาเล็กน้อยกับ chimes ที่เสียงดังมากเมื่อเทียบกับเครื่องดนตรีตัวอื่น ทำให้เวลาบันทึกเสียง เสียง chimes นั้นลอดเข้าไปยังไมค์สำหรับวิโอล่า/ไวโอลิน และเสียงโซโล่ ทำให้ไม่สามารถคุมระดับความดังของ chimes ในขั้นตอนมิกซ์ดาวน์ได้ แต่ก็เกิดผลแปลกๆ แบบคาดไม่ถึงเช่นกัน นั่นก็คือเนื่องจากตำแหน่งการวางไมค์ ทำให้เสียง chimes เวลามิกซ์ผสมกับสัญญาณที่ได้จากไวโอลิน เกิดเป็นสัญญาณสเตอริโอ แบบไม่ได้ตั้งใจ (เวลารูดแล้วสามารถจับตำแหน่งได้) ก็แปลกไปอีกแบบครับ...