ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก (วัดดอนบอสโก) กรุงเทพฯ 2013
รวมบทเพลงจากมิสซาฉลองวัดวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) Cantate Domino
2) Sapientiam
3) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
4) พระสิริรุ่งโรจน์
5) ความรักมั่นคงของพระองค์ (บทสร้อย)
7) เชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า (เทเซ่)
8) หยดน้ำในพระโลหิต
9) ด้วยศรัทธา
10) ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าจอมจักรวาล)
11) บทพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
12) บทยอพระเกียรติท้ายบท-อาแมนอย่างสง่า
13) ข้าแต่พระบิดา
14) โอ้พระชุมพา (N.Watchara)
15) ประตูแห่งความเชื่อ
17) บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน
18) จุดหมายซาเลเซียนเบื้องหน้า-เบื้องหลัง

ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับ สำหรับการตั้งระบบเสียงเสริมสำหรับพิธีกรรมที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ จากประสบการณ์ครั้งก่อนๆ ทำให้การจัดการในครั้งนี้ค่อนข้างจะลงตัวหมดแล้ว ทั้งตำแหน่งการวางไมโครโฟน ตำแหน่ง การวางมอนิเตอร์สำหรับนักขับ วาทยากร และออร์แกน รวมทั้งการเซ็ตเครื่องเสียงของวัดเพื่อให้เข้ากับระบบ

นักขับในพิธีในครั้งนี้ ได้รับการร่วมมืออย่างดีจากเหล่าผู้ฝึกหัดของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลอีกเช่นเคย และจาก นักศึกษาประจำของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ (โรงเรียนอาชีวะดอนบอนโกเดิม) ได้คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ และบราเดอร์อันตน อนุสิทธิ จันทร์เพ็ญ มาโซโล่บทเพลง คุณออย ที่มาเป็นนักโซโล่หญิง และผู้ฝึกหัดจากสถาบันธิดาพระราชินีฯ มาช่วยร้องบทเพลงประตูแห่งความเชื่อคู่กับคุณภูวดล และได้รับเกียรติจากคุณณัฐวุฒิ วัชรศักดิ์ไพศาล มาเล่นออร์แกนให้อย่างเคย

ในงานนี้ ผมใช้ระบบชุดเดิมที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ โดยใช้ไมโครโฟน shotgun ทั้งหมด 6 ตัวสำหรับนักขับชาย-หญิง และ ไมโครโฟนโซโล่อีก 2 ตัว ทุกตัวเป็นแบบ condender ปรับอัตราขยายต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ และใช้ pitch shifter ลง 4/100 semitone เพื่อลดอาการเสียงวนกลับ ส่วนระบบมอนิเตอร์ใช้แอมป์ขนาด 150+150 วัตต์ สองตัวด้วยกัน และ Active monitor สำหรับออร์แกน

ในช่วงพิธีมีปัญหาเล็กๆ น้อยครับ โดยเฉพาะไมโครโฟน shotgun ตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้พัดลม ทำให้เกิดเสียงเข้าที่ไมโครโฟน ก็ ได้รีบแก้ไขโดยการย้ายตำแหน่ง และพัดลมเสียงดังตัวหนึ่ง ซึ่งก็ได้พัดลมตัวใหม่มาแทนตัวที่ดัง ทำให้ปัญหาเรื่องเสียงพัดลม ลดลงไปอย่างมากครับ