ฉลองหิรัญสมโภช 25 ปีพระสงฆ์และภราดาซาเลเซียน (วัดดอนบอสโก) กรุงเทพฯ 2012
รวมบทเพลงในพิธีมิสซา ในโอกาสฉลอง 25 ปีของการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อหลุยส์ พรจิต พูลวิทยกิจ และคุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ สุพจน์ ริ้วงาม และในโอกาสฉลอง 25 ปี ของการถวายตัวเป็นนักบวชของภราดา ดอมินิก ซาวีโอ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม
(ไฟล์ชนิด MP3 (192kb stereo))
1) จิตใจภาวนา
2) สรรเสริญโมทนา
3) พระเจ้าทรงเมตตาเราเทอญ
4) พระสิริรุ่งโรจน์ ...แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์
5) บทสร้อยและสดุดีที่ 8
6) อัลเลลูยา (สรรเสริญพระเจ้า)
7) หยดน้ำในพระโลหิต
8) แทนชีวิต
9) ศักดิ์สิทธิ์ (ร่วมกับชาวสวรรค์)
10) บทพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
11) บทยอพระเกียรติท้ายบท-อาแมนอย่างสง่า
12) ไม่มีรักใดเท่า (พระชุมพา)
13) คนงานแห่งพระราชัย
14) พระทรงเลือก
15) เราขอบพระคุณ
16) กับดอนบอสโกเบื้องหน้า-เบื้องหลัง

จากประสบการณ์ในงานครั้งก่อนหน้า (โอกาสฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ) คราวนี้ทั้งตัวผมเอง และทางวัด ก็ได้มีการเตรียมตัวกันอย่างดีขึ้นและพยายามเลี่ยงโอกาสเกิดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยทางวัดก็ได้มีการเดินระบบไฟ แยกเฟสจากการใช้งานปกติของวัด โดยตั้งตู้จ่ายไฟที่ชั้นลอยไว้สำหรับเครื่องเสียงเป็นการเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาโหลดเกิน หรือหากเกิดปัญหาที่ระบบไฟปกติ ก็จะไม่มีผลกระทบกับนักขับ ส่วนตัวผมเองนั้น คราวนี้ก็ได้เตรียมขาตั้งแบบยาวมาแทนที่ ขาตั้งที่เคยใช้ในงานก่อน รวมทั้งคอยตรวจสอบระดับความดังของเสียงที่ส่งลงระบบเครื่องเสียงหลัก และลงไปปรับมิกเซอร์ ด้านล่างให้สามารถรับสัญญาณเสียงจากระบบเสียงของผมได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ

สำหรับส่วนนักขับปีนี้ นักขับชายมาจากบ้านอภิรติกชนซาเลเซียน บ้านโป่ง (บ้านนาซาเร็ธ) และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ส่วนนักขับหญิงเป็นเหล่าผู้ฝึกหัด และสมาชิกผู้ถวายตัว จากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย (สาธร กรุงเทพฯ) ทั้งนี้เมื่อรวมกับเหล่าบรรดาเณรเล็กซาเลเซียน (อภิรติกชนรุ่นเล็ก ที่บ้านหัวหิน) ก็จะนับรวมกันได้ร่วม ร้อยชีวิต ส่งผลทำให้เสียงที่ออกมานั้นเนียนประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ส่วนวาทยากรคือบราเดอร์อันตน อนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ ผู้ดูแลนักเรียนประจำ (นักศึกษา)ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ

สำหรับระบบเครื่องเสียงในคราวนี้ ก็เป็นชุดเดิมๆ ที่ผมใช้ออกงานในแต่ละแห่งครับ แต่คราวนี้ใช้อุปกรณ์เพียงบางชิ้น เริ่มจากไมโครโฟนสำหรับนักขับทั้งหมด 6 ตัว เป็น shotgun แบบคอนเด็นเซอร์ซึ่งผมตั้งขาไมโครโฟนไว้สูงมากเพื่อให้สามารถจับเสียง ได้ครอบคลุมนักขับให้ได้ทุกแถว เหตุที่ใช้ shotgun ก็เพื่อพยายามลดการรับเสียงที่ย้อนกลับทางด้านหลัง (จากระบบเสียงของวัดและ จากลำโพงมอนิเตอร์) ส่วนนักขับผมใช้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์จำนวนสองตัว และปิดที่บังลมไว้ด้านหน้า

สัญญาณจากไมโครโฟนของนักขับทั้ง 6 ตัวที่เป็น shotgun ผมส่งสัญญาณต่อออกไปทาง subgroup 1-2 เพื่อเข้าไปที่ DSP โดยผม ทำการลดระดับความถี่เสียง (pitch) ลง 4/100 semitone (4 cent) ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาเสียงวนกลับ (เกิดเสียงหอนที่ดังเฉพาะบางความถี่ โดยการทำเช่นนี้จะช่วยให้ความถี่ที่ย้อนกลับเข้ามามีความถี่ต่ำลงเล็กน้อย ทำให้เร่งความดังได้มากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่จะเกิดเสียงวนกลับ) โดยผมนำสัญญาณขาออกไปเข้าอีควอไลเซอร์ เพื่อกรองความถี่เสียงสูงมากๆ และเสียงต่ำออกไป (ให้เหลือเฉพาะย่านเสียงร้อง) ทั้งนี้เพื่อลดความถี่อื่นๆ ที่ไม่จำเป็น ออกไปให้มากที่สุด เช่นเสียงเบสของอิเล็กโทน ที่มักจะทำให้เกิดปัญหาเสียงต่ำดังก้องในระบบ ส่วนสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน ของนักร้องนำ และสัญญาณจากอิเล็คโทน ผมส่งเข้าระบบโดยไม่ผ่านการลดระดับความถี่ ทั้งนี้เพราะไม่มีความจำเป็น และที่สำคัญ กลไกการลดระดับความถี่เสียงของ DSP จะมีผลต่อคุณภาพเสียงอยู่ในระดับหนึ่ง

ส่วนระบบการบันทึกเสียง ผมใช้ Audio Capture ของ Roland ขนาด 10 แทร็ก โดยในงานนี้ผมแยกบันทึกทั้งหมด 6 แทรก เป็นเสียง อิเล็คโทน 2 แทร็ก เสียงนักร้องนำ/ฟลุต 2 แทร็ก (นักร้องนำจะเป็นโมโน 2 แทร็ก หรือในกรณีของฟลุต เป็นสเตอริโอ) และนักขับอีก 2 แทร็ก ที่อัตรา 24bit/96kHz และใช้ n-track ในการบันทึกเช่นเคย ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ผมเห็นว่ามีราคาถูกและใช้งานบันทึกเสียงแบบ หลายแทร็กง่ายที่สุดในท้องตลาด

สำหร้บระบบมอนิเตอร์ ผมใช้ลำโพงมอนิเตอร์ของ Beta3 ทั้งหมด 4 ตัวด้วยกัน 2 ตัวขนาด 150w x2 สำหรับนักขับ และ 80 x2 สำหรับ วาทยากร และมอนิเตอร์ขนาด 100w x 2 สำหรับอิเล็คโทน สำหรับนักร้องนำผมไม่ได้เตรียมหูฟังมาด้วย เลยเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับนักร้องนำที่ต้องฟังเสียงจากระบบมอนิเตอร์ของวาทยากรที่อยู่ห่างออกไป (จริงๆ แล้วผมมีระบบแอมป์หูฟัง และระบบหูฟังไร้สาย แต่งานนี้ มิได้เตรียมมา เพราะเห็นว่างานก่อนหน้าไม่มีปัญหานัก แต่งานต่อๆ ไปคงต้องติดอุปกรณ์สำหรับนักร้องนำมาด้วย)

ในวันงานจริง ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างราบรื่นดี ดูว่าจะไม่มีปัญหา แต่ก็พบปัญหาใหม่จนได้ครับ นั่นคือ ในขณะที่ผมมามิกซ์ดาวน์ เสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรี ก็ได้ยินเสียงแชะๆ ที่ย่านความถี่สูงเป็นครั้งคราว พอไล่ฟังไปจนถึงบางเพลงที่ผมใช้ไมโครโฟนพิเศษ ที่ผมห้อยทิ้งไว้ที่ด้านล่าง (ซึ่งผมตั้งอัตราขยายไว้สูงเป็นพิเศษเพื่อจับสภาพเสียงโดยทั่วไปของพิธีกรรมที่ด้านล่าง) ก็ทำให้ได้ยินชัดเจนว่า เป็นเสียงชัตเตอร์ของกล้องถ่ายรูปนั่นเอง.... ในงานอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ผมไม่เคยพบปัญหากับ เสียงชัตเตอร์มาก่อน ด้วยอาจเป็นเพราะในงานก่อนๆ หน้า ตากล้องที่เดินมาถ่ายรูปบริเวณนักขับ จะปิดเสียงชัตเตอร์ไว้ (กล้องดิจิตอล มักจะทำเสียงชัตเตอร์เอาไว้ด้วยเพื่อให้ผู้ถ่ายได้ยินเสียงกดชัตเตอร์ แต่ก็สามารถปิดเสียงนี้ได้) แต่ในงานผมพบว่ามีตากล้องท่านหนึ่ง เปิดเสียงชัตเตอร์เอาไว้ดังมาก และเดินขึ้นมาถ่ายรูปที่ชั้นลอยตรงบริเวณนักขับ ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร (เพราะ ไม่เคยมีปัญหานี้มาก่อน) ...ในงานต่อๆ ไปผมคงต้องมีมาตรการที่จะเตือนตากล้องให้ปิดเสียงชัตเตอร์ก่อนมาถ่ายรูปบริเวณนักขับด้วย...