รวมบันทึกการขับร้องประสานเสียงในพิธีกรรม
ขอเชิญท่านเลือกฟังผลงานบันทึกเสียงการขับร้องประสานเสียงในพิธีกรรมจากสถานที่ต่างๆ ที่ผมได้ไปบันทึกมาครับ
รายการอัลบัมทั้งหมด
โปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรม
ดาวน์โหลดเพลงตามคำขอ
ฉลองวัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ ปี 2016
สมโภชพระคริสตสมภพ ณ วัดน.ยอห์นบอสโก กรุงเทพฯ ปี 2015
ฉลองวัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ ปี 2015
สมโภชพระคริสตสมภพ ณ วัดน.ยอห์นบอสโก กรุงเทพฯ ปี 2014
ฉลองวัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ ปี 2014
พิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของบ.อนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ
ชุมนุมศิษย์เก่าซาเลเซียน ปี 2013
ฉลองวัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ ปี 2013
ฉลอง25ปี บวชพระสงฆ์และภราดาซาเลเซียน ปี 2012
ฉลองวัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ ปี 2012