มุมดนตรี Music Corner :รวมเพลงโดยคนหลังเขา/ธ ประมงค์

รวมเพลงโดยคนหลังเขา/ธ ประมงค์
ตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 2014 เป็นต้นมา ผมได้เริ่มทำคลิปบรรเลงสดขึ้นมาเพื่อนำลงในยูทูป และช่วงหลังๆ ก็ได้เริ่มมีการบันทึกเสียงเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวบทเพลงมีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าการใช้สไตล์จาก PSR-S950 เพียงอย่างเดียว จากการตอบรับที่ผ่านมา ผมจึงตัดสินใจทำไฟล์เสียงเป็น mp3 เอาไว้สำหรับท่านที่ประสงค์จะได้ไฟล์ไว้ฟังอย่างสะดวกมากขึ้น และได้ทำไฟล์ในเวอร์ชันแบบไม่มีโน้ตนำ เพื่อใช้ประกอบการร้องไว้ด้วยอีกจำนวนหนึ่ง
ขอเชิญท่านฟังและดาวน์โหลดได้ตามอัธยาศัยครับ